Афанасьєва О.М., Бродський Я.С. Математика: підручник для 10 класу. Рівень стандарту ОНЛАЙН

Афанасьєва О.М., Бродський Я.С. Математика: підручник для 10 класу. Рівень стандарту  ОНЛАЙН

Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов 0.Л., Сліпенко А.К. Математика. 10 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. — Тернопіль, 2010. — 480 с.
Пропонований підручник відповідає програмі з математики для 10-го класу рівня стандарту, рекомендований Міністерством освіти і науки України й передбачає готовність учнів до широкого і свідомого застосування математики. Цю орієнтацію забезпечують змісг курсу, характер викладення навчального матеріалу, добір ілюстрацій і приклади застосувань, система вправ і контрольних запитань.
Для учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.


Зміст
Звернення до читача……..З
Вступ……..5
РОЗДІЛ 1. Функції, їхні властивості та графіки……11
§ 1. Числові множини……..18
§ 2. Обчислення і розрахунки …….31
§ 3. Функціональні залежності …..45
§ 4. Основні властивості функцій …..66
§ 5. Корені n-го степеня……82
§ 6. Степеневі функції з раціональними показниками …….97
РОЗДІЛ 2. Паралельність прямих і площин……117
§ 7. Основні поняття й аксіоми стереометрії ……127
§ 8. Взаемне розміщення двох прямих у просторі ……145
§ 9. Паралельне проектування ……160
§ 10. Зображення фігур у стереометрії…..179
§ 11. Паралельність прямих і площин ……193
§ 12. Паралельність площин ……205
РОЗДІЛ 3. Тригонометричні функції ….221
§ 13. Тригонометричні функції числового аргументу ……227
§ 14. Основні співвідношення між тригонометричними функціями ……251
§ 15. Властивості і графіки тригонометричних функцій ……266
§ 16. Тригонометричні формули додавання та наслідки з них ……298
§ 17. Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності …….317
РОЗДІЛ 4. Перпендикулярність прямих і площин …..357
§ 18. Перпендикулярність прямої і площини ……362
§ 19. Зв’язок між паралельністю і перпендикулярністю прямих і площин …..378
§ 20. Перпендикулярність площин …..392
§ 21. Ортогональне проектування …….406
§ 22. Перпендикуляр і похила ……414
§ 23. Вимірювання відстаней у просторі ……..425
§ 24. Вимірювання кутів у просторі ……437
Відповіді і вказівки до задач…..460
Предметний покажчик …..477

загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×