Гальперіна А. Р. Алгебра Геометрія 9 клас : Тестовий контроль знань ОНЛАЙН

Гальперіна А. Р. Алгебра Геометрія 9 клас : Тестовий контроль знань ОНЛАЙН

Гальперіна, А. Р. Алгебра. Геометрія. 9 клас : Тестовий контроль знань / А. Р. Гальперіна. — К., 2010. — 136 с.
Посібник являє собою збірник самостійних і контрольних робіт з алгебри і геометрії для 9 класу. Видання призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів математики.


Збірник складений відповідно до чинної програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Усі роботи, що ввійшли до збірника, містять тестові завдання у двох варіантах. У межах кожної роботи завдання диференційовані за 4 рівнями навчальних досягнень учнів (початковий, середній, достатній і високий). На виконання самостійної роботи відводиться 10-20 хв, контрольної роботи — 45 хв.
ЗМІСТ
АЛГЕБРА
Тема 1. Нерівності
Самостійна робота № 1. Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей
числових нерівностей для оцінювання значення виразу...........................1
Самостійна робота № 2. Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових проміжків.
Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності........З
Самостійна робота № 3. Системи лінійних нерівностей з однією змінною,
їх розв'язування............................................................5
Контрольна робота № 1. Нерівності.................................................7
Тема 2. Квадратична функція
Самостійна робота № 4. Функції. Властивості функції: нулі функції,
проміжки знакосталості; зростання і спадання функції. . ........................ 11
Самостійна робота № 5. Найпростіші перетворення графіків функцій.................. 13
Самостійна робота № 6. Квадратична функція, її графік і властивості........... 15
Контрольна робота № 2. Функції і їх властивості. Найпростіші перетворення
графіків функцій. Квадратична функція , її графік і властивості............17
Самостійна робота № 7. Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерівностей.....21
Самостійна робота № 8. Розв'язування систем рівнянь другого степеня
з двома змінними..........................................................23
Самостійна робота № 9. Розв'язування текстових задач за допомогою систем рівнянь.....25
Контрольна робота № 3. Квадратна нерівність. Розв'язування систем рівнянь другого
степеня з двома змінними. Розв'язування задач за допомогою систем рівнянь.......27
Тема 3. Елементи прикладної математики
Самостійна робота № 10. Математичне моделювання. Відсоткові розрахунки.............31
Самостійна робота № 11. Формула складних відсотків................................33
Самостійна робота № 12. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події................35
Самостійна робота № 13. Статистичні дані. Способи подання даних. Частота.
Середнє значення..........................................................37
Контрольна робота № 4. Елементи прикладної математики...........................39
Тема 4. Числові послідовності
Самостійна робота № 14. Арифметична прогресія, її властивості.......................43
Самостійна робота № 15. Сума перших п членів арифметичної прогресії ...............45
Контрольна робота № 5. Арифметична прогресія....................................47
Самостійна робота № 16. Геометрична прогресія, її властивості.
Формула п-го члена геометричної прогресії.....................................51
Самостійна робота № 17. Сума перших п членів геометричної прогресії.................53
Самостійна робота № 18. Нескінченна геометрична прогресія та її сума................55
Контрольна робота № 6. Геометрична прогресія......................................57
Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Самостійна робота № 19. Спрощення виразів, розв'язування лінійних рівнянь
і нерівностей..............................................................61
Самостійна робота № 20. Розв'язування квадратних рівнянь. Теорема Вієта.............63
Самостійна робота № 21. Розв'язування систем рівнянь і нерівностей...................65
Самостійна робота № 22. Тотожні перетворення виразів, що містять корені.............67
Самостійна робота № 23. Побудова графіків функцій.................................69
Контрольна робота № 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу............71
ГЕОМЕТРІЯ
Тема 1. Розв'язування трикутників
Самостійна робота № 1. Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.
Тотожності sin2a + cos2a = l; sin(l80°-a) = sina;" cos(l80°-a) = -cosa; sin(90°-a) = cosa;
cos(90°-a) = sina...............................................................75
Самостійна робота № 2. Теорема косинусів і наслідки з неї...........................77
Самостійна робота № 3. Теорема синусів...........................................79
Самостійна робота № 4. Розв'язування трикутників. Прикладні задачи.................81
Самостійна робота № 5. Знаходження площі трикутника.............................83
Контрольна робота № 1. Розв'язування трикутників.................................85
Тема 2. Правильні многокутники
Самостійна робота № 6. Правильні многокутники...................................89
Самостійна робота № 7. Формули радіусів вписаних і описаних кіл
правильних многокутників..................................................91
Самостійна робота № 8. Довжина кола. Довжина дуги кола.
Площа круга та його частин.................................................93
Контрольна робота № 2. Правильні многокутники...................................95
Тема 3. Декартові координати на площині
Самостійна робота № 9. Прямокутна система координат на площині. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками
із заданими координатами..................................................99
Самостійна робота № 10. Рівняння кола і прямої....................................101
Контрольна робота № 3. Декартові координати на площині...........................103
Тема 4. Геометричні перетворення
Самостійна робота № 11. Рух і його властивості. Симетрія відносно точки і прямої,
поворот і паралельне перенесення............................................107
Самостійна робота № 12. Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія.
Подібність фігур. Площі подібних фігур.......................................109
Контрольна робота № 4. Геометричні перетворення..................................111
Тема 5. Вектори на площині
Самостійна робота № 13. Вектор. Модуль і напрямок вектора. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора
на число. Колінеарні вектори................................................115
Самостійна робота № 14. Скалярний добуток векторів................................117
Контрольна робота № 5. Вектори на площині.......................................119
Тема 6. Початкові відомості зі стереометрії
Самостійна робота № 15. Взаємне розміщення прямих у просторі.
Взаємне розміщення площин, прямої і площини. Пряма призма.
Піраміда. Конус. Циліндр. Куля.............................................123
Контрольна робота № 6. Початкові відомості зі стереометрії..........................125
Тема 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Самостійна робота № 16. Повторення і систематизація навчального матеріалу..........129
Контрольна робота № 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу............131

Відповіді до збірника знаходяться тут: https://math-helper.ru/reshebniki-po-matematike/vidpovidi-do-posibnika-galperina-a-r-algebra-geometriya-9-klas-testoviy-kontrol-znan

5 Comments on “Гальперіна А. Р. Алгебра Геометрія 9 клас : Тестовий контроль знань ОНЛАЙН”

    1. решебник к Гальпериной 10 класс: http://math-helper.ru/izbrannoe/vidpovidi-do-posibnika-galperina-a-r-algebra-geometriya-10-klas-testoviy-kontrol-znan

    1. Відповіді до збірника знаходяться тут: http://math-helper.ru/reshebniki-po-matematike/vidpovidi-do-posibnika-galperina-a-r-algebra-geometriya-9-klas-testoviy-kontrol-znan

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шесть + 15 =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.