Ривкінд Й.Я. та ін. Інформатика 11 клас. Академічний рівень, профільний рівень ОНЛАЙН

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Інформатика. 11 клас. Академічний рівень, профільний рівень.  – Х.: Генеза.- 2011.
Цей підручник орієнтований на подальше вивчення в 10-му кла-сі сучасних ІР-технологій, розвинення навичок використання їх у вашій навчальній і дослідницькій діяльності, у повсякденному житті. Він до-поможе вам стати освіченою людиною інформаційного суспільства.


Ви поглибите свої знання та вдосконалите вміння щодо роботи з текстовими документами в програмі Microsoft Word 2007, навчитеся створювати комп’ютерні презентації, використовуючи програму Microsoft Power Point 2007, розробляти комп’ютерні публікації, здійснювати монтаж віодеофільмів. Також ви навчитеся користуватися електронними поштовими скриньками, використовувати всесвітню мережу Інтернет для спілкування в чатах і форумах, застосовувати ІКТ під час вивчення різних шкільних предметів.
Підручник розрахований на вивчення курсу інформатики в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів на рівні стандарту. Зміст підручника, послідовність і глибина викладення матеріалу повністю від-повідають змісту та вимогам державної програми вивчення предмета.Підручник складається з 4 розділів, кожний з яких поділено на кіль-ка пунктів. Вивчення кожного розділу починається з короткого вступу, в якому зазначено, про що ви дізнаєтеся, вивчивши матеріал розділу.

загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×