Кириленко Л.M. та ін. Моя економіка: Підручник для 8, 9, 10 класів ОНЛАЙН

Кириленко Л.M. та ін. Моя економіка: Підручник для 8, 9, 10 класів  ОНЛАЙН

Л.M. Кириленко, Л.П. Крупська, I.M. Пархоменко, І.Є. Тимченко. Моя економіка: Підручник для учнів 8-9-х, 10-х класів. - К., 2005.
Вперше в Україні видається підручник з економіки, розрахований на учнів базової школи. Він дає їм змогу глибше усвідомити коло проблем, які за умов ринкової економіки постають перед кожною людиною. У підручнику в доступній формі розкрито основні економічні закони і механізм їх функціювання, висвітлено роль і місце людини у сучасній економіці.

Для закріплення теоретичного матеріалу широко застосовано таблиці і графіки. Наприкінці кожної теми є тестові творчі практичні завдання, що допоможуть учням навчитися робити самостійний вибір, мотивувати його, а також прогнозувати наслідки прийнятого рішення.
Підручник має зацікавити усіх, хто починає вивчати економічну теорію і прагне знайти себе за умов нових економічних відносин, які формуються в нашій країні.
Зміст
Вступ....................................... З
Розділ І. Вступ до економіки......................... 4
§1. Усе починається з потреб?....................... 4
1.1. Що таке потреби й від чого вони залежать.......... 4
1.2. Які існують різновиди потреб................... 6
§2. Які блага необхідні людині...................... 10
2.1. Що таке блага і які з них задовольняють
наші потреби............................. 10
2.2. Товари та послуги.......................... 12
§3. Що таке виробничі ресурси...................... 17
3.1. Виробничі ресурси та їх різновиди.............. 17
3.2. Ключова роль підприємця в економічному прогресі . . 20
§4. Проблема вибору і його ціна. Альтернативна вартість ... 27
4.1. Обмеженість виробничих ресурсів..............................27
4.2. Проблема вибору. Ціна вибору..................................29
4.3. Крива виробничих можливостей та її аналіз..............31
§5. Що вивчає економіка. Чому треба вивчати економіку ... 41
Розділ II. Основи ринкової економіки..................................46
§6. Економічні системи та їх характеристики......................46
6.1. Головні питання економіки......................................46
6.2. Типи економічних систем........................................48
§7. Що таке власність........................................................58
7.1. Власність: економічна сутність..................................58
7.2. Права власності......................................................60
§8. Умови виникнення ринкової економіки..........................66
8.1. Натуральне господарство..........................................66
8.2. Товарне господарство................................................69
8.3. Сутність ринкової економіки. Функції ринку..............71
8.4. Умови функціонування ринку..................................75
§9. Для чого потрібні гроші................................................82
§10. Кругообіг економічної діяльності..................................82
10.1. Простий господарський кругообіг............................82
10.2. Практичне заняття................................................87
Розділ IIІ. Ринковий механізм..............................................92
§11. Раціональна поведінка споживача на ринку..................92
11.1. Гранична корисність благ — основа споживчого вибору...............92
11.2. Як забезпечити максимальну корисність
за обмеженого бюджету..........................................95
§12. Як діє закон попиту..........................104
12.1. Зміна величини попиту. Крива попиту..........104
12.2. Нецінові чинники попиту....................108
§13. Як аналізувати ринкову пропозицію..............119
13.1. Закон пропозиції. Крива пропозиції............119
13.2. Нецінові чинники пропозиції.................122
§14. Взаємодія попиту і пропозиції...................128
14.1. Ринкова рівновага. Як держава встановлює
ціни "підлоги" і "стелі".....................128
14.2. Вплив змін попиту і пропозиції на ринкові ціни. . . . 132
Розділ IV. Як запобігти банкрутству..................138
§15. Яку організаційно-правову форму
підприємства обрати.........................139
15.1. Що таке "підприємство (фірма)" і
"підприємницька діяльність".................140
15.2. Які існують організаційно-правові форми
підприємств.............................142
15.3. Організаційно-правові форми в Україні..........145
15.4. Колективні форми.........................146
15.5. Реєстрація..............................148
§16. Для чого потрібно вивчати типи конкуренції........151
16.1. Конкуренція і монополія....................151
§17. Як отримати найбільший прибуток? ..............159
17.1. Що таке витрати..........................160
17.2. Різновиди прибутку........................162
17.3. Витрати виробництва фірми у короткостроковому
періоді................................162
17.4. В який спосіб фірма визначає обсяг виробництва,
що приноситиме максимальний прибуток........167
§18. Ринкова інфраструктура - необхідна складова
ринку....................................173
18.1. Як інфраструктура забезпечує безперервне
функціонування ринкового механізму..........173
18.2. Головні інститути ринкової інфраструктури.......176
Розділ V. Чи потрібна держава для розвитку ринку......185
§19. Держава - споживачеві........................185
19.1. Громадські товари.........................185
19.2. Зовнішні ефекти..........................187
19.3. Захист споживачів........................188
§20. Держава - підприємцю........................192
20.1. Захист прав власності......................192
20.2. Захист конкуренції........................193
§21. Як держава розв'язує соціально-економічні
проблеми населення.........................199
§22. Де держава бере гроші та як розподіляє їх..........206
22.1. Принципи оподаткування....................206
22.2. Чому потрібно сплачувати податки.............208
22.3. Основні види податків в Україні...............208
22.4. Загальнодержавні та місцеві податки...........211
22.5. Вплив ставки податку на економічне становище країни........212
22.6. Що можуть податки?.......................213
22.7. Державний бюджет........................214
Підготовка до презентації........................219
Розділ VI. Які види доходів одержує населення.........223
§23. Заробітна плата як плата за трудові ресурси.........223
23.1. Що відбувається на ринку праці...............223
23.2. Як встановлюється розмір заробітної плати.......228
23.3. Як домогтися того, щоб кожен заробляв
якомога більше..........................231
§24. Перші кроки ринком цінних паперів..............237
24.1. Про правила гри..........................237
24.2. Види цінних паперів.......................238
24.3. Як рахувати доходи від цінних паперів..........240
24.4. Де купувати акції.........................243
§25. Я - клієнт банку............................248
25.1. Екскурс в історію.........................248
25.2. Банківські послуги........................249
25.3. Як обрати банк...........................255
§26. Як створюється й вимірюється багатство країни......258
26.1. Як можна вимірювати багатство держави........258
26.2. Як досягти економічного зростання.............264
26.3. Циклічність економічного зростання............266
§27. Інфляція..................................272
27.1. Як виникає інфляція.......................272
27.2. Навіщо вимірювати інфляцію.................273
27.3. Види інфляції за темпами...................276
27.4. Наслідки інфляції.........................277
§28. Безробіття! Безробіття? Безробіття.............281
28.1. Причини та види безробіття..................281
28.2. Кого вважають безробітним?..................283
28.3. Рівень безробіття..........................284
28.4. Як боротися з безробіттям...................286
Розділ VII. Світове господарство.....................291
§29. Еволюція світового господарства.................291
29.1. Для чого потрібна міжнародна торгівля?.........291
29.2. Абсолютна і порівняльна рівновага.............295
29.3. Вигоди від спеціалізації та обміну .............297
29.4. Роль валютних розрахунків у розвитку
всесвітніх економічних відносин..............300
§30. Як країни розв'язують екологічні проблеми.........306
30.1. Вплив діяльності людини на навколишній світ.....307

One Comment on “Кириленко Л.M. та ін. Моя економіка: Підручник для 8, 9, 10 класів ОНЛАЙН”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четырнадцать + четыре =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.