Архив категории: ЗНО 2013

Євлахова О. М., Бондаренко М. В. Фізика: навчальний посібник. Серія «Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА за 50 тижнів» ОНЛАЙН

Євлахова О. М., Бондаренко М. В. Фізика: навчальний посібник / О. М. Євлахова, М. В. Бондаренко. — К.-Х., 2012. — 224 с. — (Серія «Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА за 50 тижнів»).
Матеріал посібника, що відповідає програмовим вимогам ЗНО та ДПА з фізики, охоплює повний шкільний курс від 5 до 11 класу. Опрацювання теоретичних відомостей, виконання тематичних і тренувальних тестів розраховані на 50 тижнів підготовки до ЗНО та ДПА.

Нємченко К.Е., Дудінова О.В. Фізика: Практичний довідник ОНЛАЙН

Нємченко К.Е., Дудінова О.В. Фізика: Практичний довідник: 2-ге вид., доп. та перероб.— Харків, 2011. — 282 с.
Посібник укладено за чинною програмою з фізики для загально освітніх навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України.
У практичному довіднику наведено основні теоретичні відомості з усіх тем програми, приклади розв’язування типових задач, а також завдання для самоконтролю.
Видання розраховане на старшокласників,випускників загальноосвітніх навчальних закладів, учнів шкіл, гімназій, ліцеїв, а також абітурієнтів та вчителів фізики.

Воропаєва В.В. та ін. Підготовка до ЗНО. Історія України: комплексний довідник ОНЛАЙН

Історія України: комплексний довідник/ Воропаєва В.В., Губіна С.Л., Земерова Т.Ю., Коніщева С.Є. – Харків:, 2013. – 488 с.
Теоретичний матеріал, поданий у посібнику, цілком відповідає чинній 1-річній шкільній програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, у ньому зібрані усі основні розділи та теми, саме тому комплексний довідник доцільно буде також використовувати як помічник у підготовці до державної підсумкової атестації, тематичного оцінювання або уроку.

Роганин А. Н. Алгебра и геометрия в таблицах и схемах : лучше, чем учебник! ОНЛАЙН

Роганин А. Н. Алгебра и геометрия в таблицах и схемах : лучше, чем учебник! / А. Н. Роганин, В. А. Дергачев. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 222, [1] с. : ил. – (Здравствуй, школа!).
Книга представляет собой справочник по курсу школьной алгебры и геометрии. Содержание соответствует новым программам средних общеобразовательных школ. Часть «Алгебра» рассматривает натуральные числа, вычисления с дробями, степени, корни, логарифмы, уравнения, функции и их свойства. Часть «Геометрия» рассматривает преобразования пространства, углы и прямые на . плоскости, параллельные и перпендикулярные прямые, треугольники, четырехугольники и многоугольники, окружность, тела вращения и многое другое.

Скнар Н. Г. Систематизація й узагальнення шкільного курсу математики. Підготовка до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання ОНЛАЙН

Скнар Н. Г. Систематизація й узагальнення шкільного курсу математики. Підготовка до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. — X., 2011. — 127, [1] с. — (Б-кажурн. «Математика в школах України»; Вип. 4 (100)).
У посібнику систематизовано й узагальнено навчальний матеріал шкільного курсу з математики 5-11 класів відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання. Викладено теоретичний матеріал та наведено зразки розв’язання основних типів задач, тестів.

Математика в кармане. Книжка-шпаргалка ОНЛАЙН

Математика в кармане. Книжка-шпаргалка. – М., 2002.
Весь школьный курс математики наглядно представлен в виде простых и четких таблиц и схем, которые облегчают нахождение и запоминание материала. Эта книжка станет незаменимым помощником на уроках, а также при подготовке к зачетам и экзаменам.

Ткачов В. В. Підготовка до ЗНО з хімії. Тренувальні тести ОНЛАЙН

Ткачов В. В. Хімія. Тренувальні тести. — Х.:, 2008. — 208 с. — (Серія «Підготовка до ЗНО»)
Посібник призначено для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Він може використовуватись як учителями біології в процесі підготовки учнів до зовнішнього оцінювання, так і самими учнями для самостійної роботи. У посібнику розміщено тестові завдання різних типів, які можуть використовуватись під час проведення незалежного оцінювання.

загрузка...
×