Гога С.Т. Хімія: комплексний довідник для підготовки до ЗНО ОНЛАЙН

Хімія. Комплексний довідник: 2-ге вид., доп. та перероб./Укладачі Гога С.Т., Ісаєнко Ю. В. — Харків, 2011. — 392 с.
Основною метою створення комплексного довідника «Хімія» є якісна та ґрунтовна підготовка учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання. З цією метою нами було розроблено цілий комплекс завдань, які допоможуть учневі не тільки закріпити теоретичні знання, отримані під час проходження шкільного курсу, але й засвоїти предметні уміння та навички, необхідні для успішного проходження ЗНО.
Теоретичний матеріал, поданий у посібнику, цілком відповідає програмі 11-річної школи, затвердженій Міністерством освіти і науки України. У ньому зібрані усі основні розділи та теми, саме тому комплексний довідник доцільно буде також використовувати як помічник у підготовці до тематичного оцінювання або уроку.
Посібник може бути корисним не тільки старшокласникам, але й випускникам попередніх років, які в цьому році бажають вступити до вищого навчального закладу, а також вчителям хімії.
Зміст
ПЕРЕДМОВА………………………………………………..З
ХІМІЯ в ОЗНАЧЕННЯХ, СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ РОЗДІЛ І
Загальна хімія
ОСНОВНІ поняття ТА ЗАКОНИ ХІМІЇ………………………………7
БУДОВА АТОМА. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА………………………………..10
ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК………………………………………….19
РОЗЧИНИ………………………………………………..25
ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ………………………………….27
ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ………………………………………….З0
Неорганічна хімія
ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК…………………………..36
Оксиди……………………………………………….. . 38
Кислоти…………………………………………………40
Основи………………………………………………….42
Солі…………………………………………………..44
ГІДРОГЕН……………………………………………….. 50
Характеристика хімічного елемента Гідроген………………….50
Проста речовина водень …………………………….. ……..50
Вода (гідроген оксид) ……………………………………..51
ХЛОР……………………………………………………53
Характеристика хімічних елементів VII групи головної підгрупи (галогенів)..53
Проста речовина хлор ………………………………………54
Гідроген хлорид та хлоридна кислота…………………………..55
Оксигеновмісні кислоти Хлору та їх солі……………………………56
ОКСИГЕН…………………………………………………56
Характеристика хімічних елементів головної підгрупи VI групи (халькогенів)…..56
Проста речовина кисень …………………………………….59
СУЛЬФУР…………………………………………………59
Проста речовина сірка …………………………………….59
Гідроген сульфід та сульфідна кислота ……………………………60
Оксиди Сульфуру………………………………………….62
Сульфатна кислота Н^ВО^……………………………………..63
НІТРОГЕН…………………………………………………65
Характеристика хімічного елемента Нітроген……………………65
Проста речовина азот ………………………………………66
Амоніак МНд………………………………………………67
Солі амонію ……………………………………………..68
Характеристика оксидів Нітрогену……………………………..69
Нітратна кислота НМОд……………………………………….70
Солі нітратної кислоти……………………………………….72
ФОСФОР………………………………………………….73
Характеристика хімічного елемента Фосфору……………………..73
Проста речовина Фосфор Р…………………………………….73
Оксиди Фосфору……………………………………………75
Ортофосфатна кислота НдРО^……………………………………76
КАРБОН І СИЛІЦІЙ…………………………………………..77
Характеристика хімічних елементів Карбон і Силіцій ……………..77
Прості речовини вуглець і силіцій……………………………..79
Оксиди…………………………………………………81
Кислоти та їх солі…………………………………………..83
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ…………………….85
ЛУЖНІ МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ………………………………….89
Загальна характеристика лужних металічних елементів……………..89
Натрій та Калій……………………………………………89
ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА МАГНІЙ…………………..91
Загальна характеристика………………………………………91
Оксиди Магнію та лужноземельних елементів ……………………93
Гідроксиди……………………………………………………
АЛЮМІНІЙ………………………………………………..95
Характеристика хімічного елемента Алюміній…………………….95
Проста речовина Алюміній……………………………………95
Алюміній оксид ………………………………………..96
Алюміній гідроксид……………………………………97
ФЕРУМ……………………………………………………98
Характеристика хімічного елемента Ферум……………………..98
Проста речовина залізо…………………………………….99
Сполуки Феруму…………………………………………..100
Органічна хімія
АЛКАНИ ЯК ПРЕДСТАВНИКИ НАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ……………….103
Особливості органічних сполук………………………………103
Способи зображення молекул органічних сполук…………………103

Класифікація органічних сполук……………………………104
Алкани …………………………………………………106
АЛКЕНИ ЯК ПРЕДСТАВНИКИ НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ……………..111
АЛКЕНИ ЯК ПРЕДСТАВНИКИ НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ……………..115
АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ…………………………………….118
НАСИЧЕНІ СПИРТИ…………………………………………122
Насичені одноатомні спирти………………………………..123
Багатоатомні насичені спирти …………………………….126
ФЕНОЛИ…………………………………………………128
АЛЬДЕГІДИ. ………………………………………………131
Насичені альдегіди ………………………………………..132
КАРБОНОВІ КИСЛОТИ………………………………………..135
Насичені монокарбонові кислоти…………………………….136
ЕСТЕРИ. ЖИРИ. МИЛА………………………………………139
Естери (складні ефіри)……………………………………139
Жири…………………………………………………141
Мила…………………………………………………143
ВУГЛЕВОДИ………………………………………………144
Глюкоза…………………………………………………145
Сахароза……………………………………………….147
Крохмаль……………………………………………….148
Целюлоза……………………………………………….149
НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ…………………………150
Аміни…………………………………………………150
Амінокислоти…………………………………………..154
Білки…………………………………………………157
Нуклеїнові кислоти: склад, будова і біологічне значення…….160
Поняття про синтетичні волокна на прикладі капрону…………161
ПРАКТИЧНИЙ КУРС ХІМІЇ РОЗДІЛ II
Загальна хімія
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗАКОНИ ХІМІЇ……………………………167
Приклади розв’язання завдань………………………………..167
Завдання для самостійного розв’язання…………………………..173
2. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА………………………………181
3. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК……………………………………….188
4. РОЗЧИНИ………………………………………………194
5. ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ……………………………….201
6. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ…………………………………………206
ВІДПОВІДІ…………………………………………. …..216
Неорганічна хімія
1. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК………………………..218
2. ГІДРОГЕН………………………………………………226
3. ХЛОР ТА ГІДРОГЕН ХЛОРИД………………………………….229
4. ОКСИГЕН………………………………………………231
5. СУЛЬФУР……………………………………………..234
6. НГГРОГЕН………………………………………………237
7. ФОСФОР……………………………………………….241
8. КАРБОН І СИЛІЦІЙ………………………………………..244
9. ЗАҐАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ………………….247
10. ЛУЖНІ МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ……………………………….251
11. ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА МАГНІЙ……………….254
12. АЛЮМІНІЙ…………………………………………….257
13. ФЕРУМ……………………………………………….259
ВІДПОВІДІ……………………………………………….263
Органічна хімія
1. АЛКАНИ ЯК ПРЕДСТАВНИКИ НАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ…………….265
2. АЛКЕНИ ЯК ПРЕДСТАВНИКИ НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ…………..273
3. АЛКІНИ ЯК ПРЕДСТАВНИКИ НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ……………280
4. АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ…………………………………..287
5. НАСИЧЕНІ СПИРТИ……………………………………….294
6. ФЕНОЛ………………………………………………..298
7. АЛЬДЕГІДИ……………………………………………..301
8. КАРБОНОВІ КИСЛОТИ………………………………………304
9. ЕСТЕРИ. ЖИРИ. МИЛА……………………………………..308
10. ВУГЛЕВОДИ…………………………………………….311
11. НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ………………………..315
ВІДПОВІДІ……………………………………………….321
ЗНО: ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ РОЗДІЛ III
ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ……………………………………..327
Варіант 1……………………………………………….327
Варіант 2……………………………………………….337
Варіант З……………………………………………….347
Варіант 4……………………………………………….357
Варіант 5……………………………………………….367
ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ ДО ТРЕНУВАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ…………………377
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК…………………………………….380
ЛІТЕРАТУРА………………………………………………387

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Один комментарий к Гога С.Т. Хімія: комплексний довідник для підготовки до ЗНО ОНЛАЙН

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×