Роганін О. М. Геометрія 10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань ОНЛАЙН

Роганін О. М. Геометрія. 10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань / О. М. Роганін.— X., 2010.— 64 с.
Посібник складений відповідно до нової програми з геометрії для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень) і призначений для поточного та тематичного контролю навчальних досягнень учнів.
Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи.
У першій частині за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), графічний тренінг (контролюється володіння навичками будувати та аналізувати властивості геометричних фігур) та самостійна робота (відстежується рівень засвоєння частини теми,, що вивчається). Кожну перевірочну роботу подано у двох варіантах.

Друга частина містить контрольні роботи, за допомогою яких перевіряють рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою: уміння виконувати рисунок, знаходити елементи геометричної фігури, розв’язувати задачі на обчислення, побудову тощо. Усі контрольні роботи наведено у чотирьох варіантах.
Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким підручником, призначеним для організації навчання на академічному рівні.
Призначено для учнів 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів математики, студентів педагогічних вузів.
ЗМІСТ
ЧАСТИНА 1. поточний КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт для поточного контролю………………2
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ФАКТІВ І МЕТОДІВ ПЛАНІМЕТРІЇ
Картка контролю теоретичних знань 1………………………………………………З
Графічний тренінг 1 …………………………………………………………….4
ВСТУП ДО СТЕРЕОМЕТРІЇ
Картка контролю теоретичних знань 2………………………………………………5
Графічний тренінг 2…………………………………………………………….6
ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ, ПРЯМОЇ І ПЛОЩИНИ
Картка контролю теоретичних знань З……………………………………………..7
Графічний тренінг З…………………………………………………………….8
ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПЛОЩИН
Картка контролю теоретичних знань 4………………………………………………9
Графічний тренінг 4……………………………………………………………10
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМОЇ І ПЛОЩИНИ
Картка контролю теоретичних знань 5……………………………………………..11
Графічний тренінг 5……………………………………………………………12
ТЕОРЕМА ПРО ТРИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРИ. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПЛОЩИН. КУТИ МІЖ ПРЯМИМИ ТА ПЛОЩИНАМИ
Картка контролю теоретичних знань 6……………………………………………..13
Графічний тренінг 6……………………………………………………………14
ПОВТОРЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Картка контролю теоретичних знань 7……………………………………………..15
Графічний тренінг 7……………………………………………………………16
Самостійна робота 1. Планіметрія (повторення)…………………………………………..17
Самостійна робота 2. Аксіоми стереометрії та наслідки з них………………………………..18
Самостійна робота 3. Взаємне розміщення прямих у просторі. Паралельність прямих…………….19
Самостійна робота 4. Взаємне розміщення прямої і площини у просторі.
Паралельність прямої і площини……………………………………..20
Самостійна робота 5. Взаємне розміщення площин у просторі. Паралельність площин……………21
Самостійна робота 6. Паралельне проектування, його властивості ……………………………22
Самостійна робота 7. Перпендикулярність прямих у просторі………………………………..23
Самостійна робота 8. Перпендикулярність прямої і площини…………………………………24
Самостійна робота 9. Перпендикуляр і похила. Відстань від точки до площини…………………..25
Самостійна робота 10. Властивість точки, рівновіддаленої від вершин многокутника……………….26
Самостійна робота 11. Теорема про три перпендикуляри. Відстань від точки до прямої…………….27
Самостійна робота 12. Властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника………………..28
Самостійна робота 13. Перпендикулярність площин………………………………………..29
Самостійна робота 14. Кути між прямими…………………………………………………ЗО
Самостійна робота 15. Кут між прямою і площиною…………………………………………31
Самостійна робота 16. Кут між площинами……………………………………………….32
Самостійна робота 17. Площа ортогональної проекції многокутника……………………………33
Самостійна робота 18. Повторення та систематизація навчального матеріалу. ……………………34
ЧАСТИНА 2. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
Методичні рекомендації щодо використання контрольних робіт………………………………….36
Контрольна робота 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії……………….37
Контрольна робота 2. Вступ до стереометрії……………………………………………..41
Контрольна робота 3. Паралельність прямих, прямої і площини ……………………………..45
Контрольна робота 4. Паралельність площин…………………………………………….49
Контрольна робота 5. Перпендикулярність прямої і площини………………………………..53
Контрольна робота 6. Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин.
Кути між прямими та площинами………………………………………57
Контрольна робота 7. Повторення та систематизація навчального матеріалу……………………61

Зразок

Геометрія. 10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань


ВНИМАНИЕ! Формат файла с книгой – Защищенный PDF. Чтобы узнать, как открыть файл, пожалуйста, посмотрите видео: https://edu-lib.com/kak-otkryit-elektronnuyu-knigu-v-formate-zashhishhennyiy-pdf
Для чтения книги скачайте бесплатную программу Adobe Reader


Розв’язання до посібника тут: http://math-helper.ru/reshebniki-po-matematike/rozv-yazannya-do-posibnika-roganin-o-m-geometriya-10-klas-kompleksniy-zoshit-dlya-kontrolyu-znan

загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×