Попель П. П. Хімія : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів ОНЛАЙН

Попель П. П. Хімія : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. :, 2008. — 232 с. : іл.
Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, У ньому розглянуто матеріал із розділів «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами», «Найважливіші класи неорганічних сполук», «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома», «Хімічний зв’язок і будова речовини». Містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, завдання для домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словничок хімічних термінів і предметний покажчик.


Зміст
Дорогі восьмикласники!…………………………………………З
1 розділ. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
§ 1. Кількість речовини…………………………………………..5
§ 2. Молярна маса………………………………………………..12
§ 3. Молярний об’єм. Закон Авогадро……………………….16
Для допитливих. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях…………..22
§4. Відносна густина газу………………………………………23
Для допитливих. Про середню відносну молекулярну масу повітря……………………………….27
2 розділ. Найважливіші класи неорганічних сполук
§ 5. Оксиди……………………………………………………….29
§ 6. Основи……………………………………………………….34
§ 7. Кислоти……………………………………………………..36
§ 8. Солі…………………………………………………………..44
§ 9. Властивості та використання оксидів………………….48
Для допитливих. Кислотні опади………………………57
§ 10. Розрахунки за хімічними рівняннями…………………58
§ 11. Властивості та використання основ…………………….64
§ 12. Властивості та використання кислот…………………..73
Експериментуємо вдома. Природні індикатори……..81
§ 13. Амфотерні оксиди та гідроксиди……………………….83
§ 14. Властивості та використання солей…………………….87
Для допитливих. Кислі солі………………………………94
Практична робота №1. Дослідження властивостей найважливіших класів неорганічних сполук……….95
Варіант І. Дослідження хімічних властивостей хлоридної кислоти…………….95
Варіант II. Дослідження властивостей нікель(ТІ) сульфату…………………..96
§ 15. Способи добування оксидів………………………………98
§ 16. Способи добування основ і амфотерних гідроксидів………………….102
§ 17. Способи добування кислот……………………………….106
§ 18. Способи добування солей………………………………….109
§ 19. Узагальнення знань про найважливіші класи неорганічних сполук…………………114
Практична робота №2. Розв’язування експериментальних задач……………120
Варіант І. Здійснення реакцій за схемою хімічних перетворень……………………..120
Варіант II. Складання схеми хімічних перетворень і здійснення реакцій…………………..121
З розділ. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома
§ 20. Перші спроби класифікації хімічних елементів………………………………124
§ 21. Періодичний закон………………………………………129
§ 22. Періодична система хімічних елементів……………..134
§ 23. Будова атома………………………………………………139
§ 24. Ізотопи……………………………………………………..143
Для допитливих. Ядерні реакції………………………151
§ 25. Сучасна модель атома……………………………………152
§ 26. Будова електронних оболонок атомів………………….157
§ 27. Періодичний закон і електронна будова атомів……………………………..164
§ 28. Характеристика елемента за його місцем у періодичній системі та будовою ………..170
§ 29. Періодична система, хімічний характер елементів і властивості простих речовин……174
§ ЗО. Періодична система і хімічні властивості сполук…………………………..179
§ 31. Значення періодичного закону. Життя та діяльність Д. І. Менделєєва………………..184
4 розділ. Хімічний зв’язок і будова речовини
§ 32. Стійкість електронних оболонок. Перетворення атомів на йони…………………….191
§ 33. Йонний зв’язок. Йонні сполуки……………………….196
§ 34. Ковалентний зв’язок……………………………………201
§ 35. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронегативність атомів…………….207
§ 36. Молекулярні речовини………………………………….211
§ 37. Ступінь окиснення……………………………………….214
Післямова………………………………………………………..220
Відповіді до задач і вправ………………………………………..221
Словничок термінів……………………………………………223
Предметний покажчик…………………………………………..227
[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=130508182521-c28a3e736aa84e97a5fe18464f91126a docname=popel_himiya_8_kl username=fwebsite loadinginfotext=Popel_himiya_8_kl showhtmllink=true width=420 height=333 unit=px]

загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×