Збірник завдань для ДПА-2015 з математики для 11 класу ОНЛАЙН

Істер О.С. Збірник завдань для атестаційних письмових робіт з математики : 11-й клас / О.С. Істер, О.В. Єргіна. -Київ, 2015. — 40 с.
Посібник призначено для підготовки та проведення державної підсумкової атестації з математики в старшій школі.
Він містить 12 варіантів атестаційних робіт, з яких варіанти № 1-4, № 5-8 та № 9-12 є однотипними. Кожен варіант включає 23 тестових завдання (19 — за програмою академічного рівня, 4 — за програмами профільного та поглибленого рівнів).

Збірник завдань для атестаційних письмових робіт з математики для 9 класу ОНЛАЙН

Істер О.С. Збірник завдань для атестаційних письмових робіт з математики: для загальноосвітніх навчальних закладів: 9-й клас / О.С. Істер, О.В. Єргіна. — Київ : Генеза, 2015. — 32 с.
Посібник може бути використано як для підготовки до ДПА, так і для її проведення. Він містить 12 варіантів атестаційних письмових робіт, з яких варіанти № 1-4, варіанти № 5—8 та варіанти № 9-12 — однотипні.
Кожен з варіантів містить 21 тестове завдання (19 завдань за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів і 2 завдання за програмою для шкіл з поглибленим вивченням математики).

Нелін Є. П. Математика ЗНО 2015. Експрес-підготовка

Математика. Експрес-підготовка / Є. П. Нелін. — 8-ме вид., перероб. і доп. — К. : Літера ЛТД, 2015. — 320 с.— (Серія «Зовнішнє незалежне оцінювання»).
Посібник призначений для ефективної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики і відповідає програмі ЗНО.
Усі опорні факти шкільного курсу математики подано у формі таблиць, які містять основні теоретичні положення кожної теми й основні алгоритми та методи роз в’я зу вання відповідних задач.

Цветков Л.А. Органическая химия: учебник для 10-11 классов ОНЛАЙН

Цветков Л.А. Органическая химия : учебник для учащихся 10—11 кл. общеобразовательных учеб. заведений / Л.A. Цветков. — М., 2012. — 271 с.
Классический учебник по органической химии выдержал 25 изданий. Его содержание полностью отвечает как Государственному образовательному стандарту по химии, так и задачам изучения этого предмета в школах естественнонаучного профиля.

Ключникова Е.М. Промежуточное тестирование. Математика 6 класс ОНЛАЙН

Ключникова Е.М. Промежуточное тестирование. Математика. 6 класс / Е.М. Ключникова, И.В. Комиссарова. — М., 2014. — 77, [3] с.
Данное пособие полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту (второго поколения).
Цель пособия — оказание методической помощи учителю при организации контроля компетентностей обучающихся по математике, сформированности у них общеучебных и предметных навыков, ученикам — при повторении изученного материала, а также для самопроверки.

Козлова С.Л. Математика. Учебник для 5 класса. Часть 2 ОНЛАЙН

Козлова С.А. Математика. 5 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 частях Часть 2 / С.А. Козлова, А.Г. Рубин. — 2-е изд. — М., 2013. — 208 с.
Учебник предназначен для учащихся 5-го класса общеобразовательных учреждений, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, является продолжением непрерывного курса математики и составной частью комплекта учебников развивающей Образовательной системы «Школа 2100».

Козлова С.Л. Математика. Учебник для 5 класса. Часть 1 ОНЛАЙН

Козлова С.Л. Математика. 5 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 частях. Часть 1 / С.А. Козлова, А.Г. Рубин. — 2-е изд. — М., 2013. — 208 с.
Учебник предназначен для учащихся 5-го класса общеобразовательных учреждений, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, является продолжением непрерывного курса математики и составной частью комплекта учебников развивающей Образовательной системы «Школа 2100».

×