Г.М. Литвиненко, Л.Я. Федченко, В.О. Швець. Збірник завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту. Частина І. АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Г.М. Литвиненко, Л.Я. Федченко, В.О. Швець. Збірник завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту. Частина І. АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ. — Львів, ВНТЛ,1997.

Збірник екзаменаційних завдань з математики складається з двох частин: «Алгебра та початки аналізу» і «Геометрія». Вони складені з урахуванням результатів експерименту на випускних іспитах на атестат про середню освіту в школах, ліцеях та гімназіях Донецької області.

Мета посібників — створення різнорівневих збірників задач і вправ для письмового екзамену з математики за курс старшої школи, вдосконалення рейтингової системи оцінювання та апробація шкали переведення кількості набраних учнями балів у діючу чотирьохбальну систему.

Крім цього, пропоновані збірники дають уявлення про зміст і вимоги до математичної підготовки учнів на різних рівнях у відповідності з проектами концепції та державного стандарту шкільної математичної освіти.

Зміст завдань охоплює програмний матеріал за курс середньої школи.

Кожний збірник складається з розділів і параграфів, які містять задачі трьох рівнів складності: обов’язкового (мінімального), підвищеного та поглибленого. Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати учень у процесі їх розв’язування.

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………………………………………………………………….З

Розділ І. ДІЙСНІ ЧИСЛА. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

§ 1. Дійсні числа. Тотожні перетворення……………………………………………………………………………5

1. Завдання обов’язкового рівня …………………………………………….•…………………………………..5

2. Завдання підвищеного рівня …………………………………………………………………………………..9

3. Завдання поглибленого рівня……………………………………………………………………………….. 11

§ 2. Тотожні перетворення алгебраїчних виразів……………………………………………………………….13

1. Завдання обов’язкового рівня ………………………………………………………………………………. 13

2. Завдання підвищеного рівня ………………………………………………………………………………… 15

3. Завдання поглибленого рівня……………………………………………………………………………….. 16

§ 3. Тотожні перетворення тригонометричних виразів………………………………………………………. 17

1. Завдання обов’язкового рівня ………………………………………………………………………………. 17

2. Завдання підвищеного рівня ………………………………………………………………………………… 19

3. Завдання поглибленого рівня………………………………………………………………………………..22

Розділ ІІ. РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

§ 1. Алгебраїчні рівняння, нерівності та їх системи…………………………………………………………..24

1. Завдання обов’язкового рівня ……………………………………………………………………………….24

2. Завдання підвищеного рівня …………………………………………………………………………………27

3. Завдання поглибленого рівня………………………………………………………………………………..29

§ 2. Тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи……………………………………………………32

1. Завдання обов’язкового рівня ……………………………… ……………………………………………….32

2. Завдання підвищеного рівня …………………………………………………………………………………37

3. Завдання поглибленого рівня………………………………………………………………………………..41

§ 3. Показникові, логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи……………………………………..43

1. Завдання обов’язкового рівня ……………………………………………………………………………….43

2. Завдання підвищеного рівня …………………………………………………………………………………47

3. Завдання поглибленого рівня……………………………… ………………………………………………..51

Розділ III. ЕЛЕМЕНТАРНІ ФУНКЦІЇ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

1. Завдання обов’язкового рівня ……………………………………………………………………………. •• 56

2. Завдання підвищеного рівня …………………………………………………………………………………62

3. Завдання поглибленого рівня………………………………………………………………………………..65

Розділ IV. ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

§1. Похідна та її застосування…………………………………………………………………………………………67

1. Завдання обов’язкового рівня……………………………………………………………………………….67

2. Завдання підвищеного рівня …………………………………………………………………………………69

3. Завдання поглибленого.рівня………………………………………………………………………………..73

§2. Первісна. Інтеграл……………………………………………………………………………………………………..80

1. Завдання обов’язкового рівня……………………………………………………………………………….80

2. Завдання підвищеного рівня …………………………………………………………………………………81

3. Завдання поглибленого рівня………………………………………………………………………………..82

Розділ V. ВИБРАНІ ЗАДАЧІ ………………………………………………………………………………………86

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×