Бабенко С. П., Маркова I. С. Усі уроки математики 6 клас I семестр ОНЛАЙН

Бабенко С. П., Маркова I. С. Усі уроки математики. 6 клас. I семестр / С. П. Бабенко, I. С. Маркова. — X., 2014. — 284 с.
Цікаві методичні рекомендації, різноманітні прийоми роботи із завданнями підручника, велика кількість усних вправ, широкий вибір форм перевірки знань, використання ігрових моментів на уроці, грамотне урахування вікових особливостей учнів — усе це вигідно відрізняє посібник від традиційних планів-конспектів уроків.
Посібник для вчителя нового покоління.
Розробляючи плани уроків, автори дбали про те, щоб систематично закріплювався матеріал, вивчений на попередніх уроках. У розробках передбачено різноматнітні форми організації роботи учнів під час уроку, зокрема самостійні роботи навчального і контролюючого характеру, математичні диктанти, Фронтальне опитування, розв’язання задач за готовими кресленнями, завдання на картках з друкованою основою, тестові завдання, завдання на встановлення відповідності тощо.
Змістова частина конспектів уроків має заголовок «Хід уроку». Тут відображено: етапи уроку, зміст навчального матеріалу, що розглядається на уроці; система завдань, необхідна для досягнення дидактичної мети; методи, форми і засоби, які доцільно використати на уроці; домашнє завдання.
До окремих фрагментів уроку подано докладні методичні рекомендації. Більша частина завдань також супроводжується методичними коментарями (у тексті вони позначачені які допоможуть учителеві врахувати особливості розв’язування цих вправ.
ЗМІСТ
Передмова ………………..5
Календарне планування вивчення математики в 6 класі.
І семестр (4 год на тиждень, усього 64 год) ……………………………….7
Урок 1. Повторення матеріалу, вивченого в 5 класі ………………………..9
Урок 2. Дільники та кратні натурального числа ……………………………12
Урок 3. Ознаки подільності на 2, 5 і 10 ………………………………….16
Урок 4. Ознаки подільності на 3 і 9 …………………………………….20
Урок 5. Прості та складені числа ……………………………………….23
Урок 6. Розкладання чисел на прості множники ……………………………28
Урок 7. Найбільший спільний дільник ……………………………………32
Урок 8. Найменше спільне кратне ……………………………………….36
Урок 9. Розв’язування задач ………………………………………….40
Урок 10. Контрольна робота № 1 ……………………………………….44
Урок 11. Основна властивість дробу ……………………………………49
Урок 12. Основна властивість дробу ……………………………………54
Урок 13. Скорочення дробу ……………………………………………58
Урок 14. Скорочення дробу ……………………………………………62
Урок 15. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника …………………….67
Урок 16. Порівняння дробів …………………………………………..72
Урок 17. Порівняння дробів …………………………………………..77
Урок 18. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками …………..81
Урок 19. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками ……………86
Урок 20. Додавання та віднімання цілих і дробових чисел …………………91
Урок 21. Додавання та віднімання цілих і дробових чисел …………………96
Урок 22. Додавання та віднімання цілих і дробових чисел ………………..100
Урок 23. Розв’язування задач ……………………………………..104
Урок 24. Контрольна робота № 2 ……………………………………..108
Урок 25. Множення звичайних дробів …………………………………112
Урок 26. Множення звичайних дробів …………………………………116
Урок 27. Множення звичайних дробів …………………….. 122
Урок 28. Знаходження дробу від числа ……………………. 126

Урок 29. Задачі на множення дробів ……………………….. 130
Урок 30. Взаємно обернені числа …………………………… 134
Урок 31. Ділення звичайних дробів ………………………… 138
Урок 32. Ділення звичайних дробів ………………………… 143
Урок 33. Ділення звичайних дробів ………………………… 147
Урок 34. Знаходження числа за його дробом ……………… 152
Урок 35. Знаходження числа за його дробом ……………… 156
Урок 36. Перетворення звичайних дробів на десяткові.
Нескінченні періодичні десяткові дроби ………………. 160
Урок 37. Десяткові наближення звичайного дробу ……… 163
Урок 38. Розв’язування задач на всі дії з дробами ……….. 168
Урок 39. Розв’язування задач ……………………………. 171
Урок 40. Контрольна робота № 3 ………………………….. 175
Урок 41. Відношення. Основна властивість відношення ………… 179
Урок 42. Пропорція. Основна властивість пропорції ……. 184
Урок 43. Пропорція. Основна властивість пропорції ……. 188
Урок 44. Пряма пропорційна залежність …………………. 192
Урок 45. Масштаб …………………………………….. 196
Урок 46. Поділ числа в поданому відношенні …………….. 201
Урок 47. Обернена пропорційна залежність ………………. 205
Урок 48. Відсоткове відношення двох чисел ……………… 209
Урок 49. Відсоткове відношення двох чисел ……………… 214
Урок 50. Відсоткові розрахунки …………………………….. 219
Урок 51. Розв’язування задач ……………………………….. 223
Урок 52. Контрольна робота № 4 ……………………………. 227
Урок 53. Ймовірність випадкової події ……………………. 230
Історія теорії ймовірностей …………… ………………… 235
Урок 54. Ймовірність випадкової події …………………….. 236
Урок 55. Ймовірність випадкової події ……………………. 240
Урок 56. Коло. Довжина кола ……………………………….. 244
Урок 57. Круг. Площа круга …………………………………. 249
Урок 58. Круговий сектор ……………………………………. 253
Урок 59. Кругові та стовпчасті діаграми …………………… 257
Урок 60. Циліндр. Конус. Куля …………………………….. 261
Урок 61. Розв’язування задач ……………………………….. 264
Урок 62. Контрольна робота № 5 ……………………………. 268
Уроки 63, 64. Розв’язування задач …………………………. 272
Література ……………………………………………….. 285

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×