Стадник Л. Г. Математика 6 клас: Комплексний зошит для контролю знань + Розв’язання ОНЛАЙН

Стадник Л. Г. Математика. 6 клас: Комплексний зошит для контролю знань / Л.Г.Стадник.— 2-ге вид., перероб.— X, 2010.— 80 с.
Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 6 класу і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з математики.
Посібник складається з двох частин: поточний контроль і контрольні роботи.

У першій частині посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (КТЗ) — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу; практичний тренінг (ПТ) — контролюються вміння застосовувати набуті знання на практиці та володіння навичками читати і аналізувати матеріал, поданий графічно; самостійна робота (CP) — відстежується рівень засвоєння теми, що вивчається. Кожну роботу запропоновано у двох варіантах.

Друга частина містить контрольні роботи (КР), за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою. Усі роботи наведено в чотирьох варіантах.

Продумана система навчального матеріалу та наявність перфорації забезпечують оперативність під час користування посібником.

Призначено для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів математики.

Перша частина посібника містить перевірочні роботи, за допомогою яких учитель може здійснювати поточний контроль рівня навчальних досягнень учнів.

Для того щоб цей контроль був повноцінним і всебічним, у розділі подані роботи трьох видів — картки контролю теоретичних знань (КТЗ), практичні тренінги (ПТ) та самостійні роботи (CP). Кожна робота подається у двох рівнозначних варіантах.

Оскільки вимоги програми передбачають глибоке розуміння теоретичного матеріалу, то автори вважають за доцільне хоча б один раз упродовж вивчення теми проводити перевірку рівня його засвоєння за допомогою картки контролю теоретичних знань. У випадку необхідності можна провести повторну перевірку, використовуючи другий варіант картки.

Систему вправ для первинного закріплення знань та напрацювання практичних навичок у розв’язуванні наведено в практичному тренінзі. У практичний тренінг також увійшли вправи, які формують навички читати і аналізувати матеріал, поданий графічно.

На виконання завдань картки контролю теоретичних знань і практичного тренінгу відводиться 10—20 хв. Рівень теоретичних знань і виконання вправ практичного тренінгу рекомендується оцінювати максимальною оцінкою 12 балів (розподіл балів за завданнями — на розсуд учителя).
Самостійні роботи і практичні тренінги містять серед інших тестові завдання.
ЗМІСТ
ЧАСТИНА 1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт для поточного контролю……………………2
Подільність чисел.
Картка контролю теоретичних знань 1………………….3
Практичний тренінг 1 ………………………………4
Основна властивість дробу.
Порівняння, додавання та віднімання звичайних дробів. Картка контролю теоретичних знань 2……5
Практичний тренінг 2 ………………………………6
Множення і ділення звичайних дробів.
Картка контролю теоретичних знань 3………………….7
Практичний тренінг 3 ………………………………8
Відношення і пропорції. Імовірність випадкової події.
Картка контролю теоретичних знань 4………………….9
Практичний тренінг 4 ……………………………. 10
Коло. Круг. Сектор. Кругові та стовпчасті діаграми.
Картка контролю теоретичних знань 5……………….. 11
Практичний тренінг 5 ……………………………. 12
Раціональні числа. Координатна пряма.
Порівняння раціональних чисел. Модуль числа.
Картка контролю теоретичних знань 6……………….. 13
Практичний тренінг 6 ……………………………. 14
Додавання і віднімання раціональних чисел.
Картка контролю теоретичних знань 7……………….. 15
Практичний тренінг 7 ……………………………. 16
Множення і ділення раціональних чисел.
Картка контролю теоретичних знань 8……………….. 17

Практичний тренінг 8 ……………………………. 18
Рівняння. Прямокутна система координат.
Залежності між величинами.
Картка контролю теоретичних знань 9……………….. 19
Практичний тренінг 9 …………………………….20
Розв’язування задач за допомогою рівнянь.
Картка контролю теоретичних знань 10 ……………… 21
Практичний тренінг 10 …………………………… 22
Самостійна робота 1. Подільність чисел ……………..23
Самостійна робота 2. Подільність чисел ……………..24
Самостійна робота 3. Основна властивість дробу. Порівняння, додавання та віднімання звичайних дробів …. 25
Самостійна робота 4. Основна властивість дробу. Порівняння, додавання та віднімання звичайних дробів …. 26
Самостійна робота 5. Множення і ділення звичайних дробів……………..27
Самостійна робота 6. Множення і ділення звичайних дробів……………..28
Самостійна робота 7. Відношення і пропорції. Імовірність випадкової події………. 29
Самостійна робота 8. Коло. Круг. Сектор. Кругові та стовпчасті діаграми………… З0
Самостійна робота 9. Раціональні числа. Координатна пряма. Порівняння раціональних чисел. Модуль числа……….31
Самостійна робота 10. Раціональні числа. Координатна пряма. Порівняння раціональних чисел. Модуль числа…………..32
Самостійна робота 11. Додавання і віднімання раціональних чисел…………….33
Самостійна робота 12. Множення і ділення раціональних чисел ……………….34
Самостійна робота 13. Множення і ділення раціональних чисел ……………….35
Самостійна робота 14. Рівняння. Прямокутна система координат. Залежності між величинами ……. 36
Самостійна робота 15. Рівняння. Прямокутна система координат. Залежності між величинами ……. 37
Самостійна робота 16. Розв’язування задач за допомогою рівнянь………………………38
ЧАСТИНА 2. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
Методичні рекомендації щодо використання контрольних робіт………………….40
Контрольна робота 1. Подільність чисел …………………………………..41
Контрольна робота 2. Основна властивість дробу. Порівняння, додавання та віднімання звичайних дробів …. 45
Контрольна робота 3. Множення і ділення звичайних дробів…………………….49
Контрольна робота 4. Відношення і пропорції. Імовірність випадкової події……. 53
Контрольна робота 5. Коло. Круг. Сектор. Кругові та стовпчасті діаграми……… 57
Контрольна робота 6. Раціональні числа. Координатна пряма. Порівняння раціональних чисел. Модуль числа 61
Контрольна робота 7. Додавання і віднімання раціональних чисел………………..65
Контрольна робота 8. Множення і ділення раціональних чисел …………………..69
Контрольна робота 9. Рівняння. Прямокутна система координат. Залежності між величинами ………73
Контрольна робота 10. Розв’язування задач за допомогою рівнянь………………….77Розв’язання до посібника «Стадник Л. Г. Математика 6 клас: Комплексний зошит для контролю знань»

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×