Скляренко О. В. Алгебра і початки аналізу 10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань ОНЛАЙН

Скляренко О. В. Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань / О. В. Скляренко.— X, 2010.— 64 с.
Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень) і призначений для поточного й тематичного контролю навчальних досягнень учнів.
Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи.
У першій частині запропоновано за кожною темою, що вивчається, декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (КТЗ) (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), графічний тренінг (ГТ) (контролюється володіння навичками читати і аналізувати матеріал, поданий графічно) та самостійна робота (CP) (відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається). Кожну роботу подано у двох варіантах.
Друга частина містить контрольні роботи (КР), за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою: уміння досліджувати функції, будувати графіки, перетворювати числові та тригонометричні вирази, розв’ язувати рівняння та нерівності тощо. Усі роботи наведено у чотирьох варіантах.
Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким підручником, призначеним для організації навчання на академічному рівні.
Призначено для учнів 10 класу, вчителів математики, студентів педагогічних вузів.
ЗМІСТ
ЧАСТИНА 1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт
для поточного контролю…………………………………………………..2
Картка контролю теоретичних знань 1. Функції, рівняння, нерівності………………………..З
Графічний тренінг 1. Функції, рівняння, нерівності………………………………………4
Картка контролю теоретичних знань 2. Степенева функція……………………………….5
Графічний тренінг 2. Степенева функція……………………………………………..6
Картка контролю теоретичних знань 3. Тригонометричні функції. Основні
співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу……………….7
Графічний тренінг 3. Тригонометричні функції…………………………………………8
Картка контролю теоретичних знань 4. Формули додавання. Формули подвійного кута…………9
Картка контролю теоретичних знань 5. Тригонометричні рівняння…………………………10
Картка контролю теоретичних знань 6. Тригонометричні рівняння і нерівності……………….11
Графічний тренінг 4. Тригонометричні рівняння і нерівності………………………………12
Картка контролю теоретичних знань 7. Повторення……………………………………13
Графічний тренінг 5. Повторення…………………………………………………..14
Самостійна робота 1. Числові функції………………………………………………15
Самостійна робота 2. Рівняння……………………………………………………16
Самостійна робота 3. Нерівності…………………………………………………..17

Самостійна робота 4. Корінь n-го степеня……………………………………………18
Самостійна робота 5. Розв’язування ірраціональних рівнянь та нерівностей…………………19
Самостійна робота 6. Степінь з раціональним показником. Степенева функція………………20
Самостійна робота 7. Радіанне вимірювання кутів. Формули зведення……………………..21
Самостійна робота 8. Основні співвідношення між тригонометричними
функціями одного аргументу………………………………………………22
Самостійна робота 9. Формули додавання…………………………………………..23
Самостійна робота 10. Формули подвійного кута.
Перетворення тригонометричних виразів…………………………………….24
Самостійна робота 11. Обернені тригонометричні функції……………………………….25
Самостійна робота 12. Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь………………26
Самостійна робота 13. Розв’язування тригонометричних рівнянь…………………………27
Самостійна робота 14. Розв’язування тригонометричних рівнянь…………………………28
Самостійна робота 15. Розв’язування тригонометричних нерівностей……………………..29
Самостійна робота 16. Повторення………………………………………………..ЗО
ЧАСТИНА2. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
Методичні рекомендації щодо використання контрольних робіт………………………….32
Контрольна робота 1. Функції. Рівняння. Нерівності……………………………………33
Контрольна робота 2. Корінь n-го степеня. Ірраціональні рівняння………………………..37
Контрольна робота 3. Степенева функція……………………………………………41
Контрольна робота 4. Тригонометричні функції. Перетворення тригонометричних виразів…….45
Контрольна робота 5. Формули додавання. Формули подвійного кута…………………….49
Контрольна робота 6. Розв’язування тригонометричних рівнянь………………………….53
Контрольна робота 7. Розв’язування тригонометричних рівнянь і нерівностей……………….57
Підсумкова контрольна робота……………………………………………………61

Розв’язання до посібника тут: http://math-helper.ru/reshebniki-po-matematike/rozv-yazannya-do-posibnika-sklyarenko-o-v-algebra-i-pochatki-analizu-10-klas-kompleksniy-zoshit-dlya-kontrolyu-znan

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×