Істер О. С. Алгебра: Підручник для 7 класу ОНЛАЙН

Істер О. С. Алгебра: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Освіта, 2007.— 223 с.
Матеріал підручника поділено на уроки, що, на думку автора, полегшує роботу з ним. Кількість вправ у більшості уроків подано «із запасом», що дає вчителю можливість обирати їх для виконання на уроках та як домашні завдання залежно від поставленої мети, рівня підготовленості учнів, ступеня індивідуалізації навчання тощо. Більшість параграфів складається з кількох уроків. Отже, темою кожного уроку є назва (або частина назви) параграфа. Кожна тема закінчується тематичним оцінюванням. Перед його проведенням учням необхідно виконати «Завдання для перевірки знань», подані в підручнику. Це допоможе пригадати основні типи вправ та підготуватися до тематичного оцінювання.
ЗМІСТ
Розділ І. Лінійні рівняння з однією змінною
§ 1. Загальні відомості про рівняння (Урок 1)……….5
§ 2. Лінійне рівняння з однією змінною. Розв’язування лінійних рівнянь з однією змінною і рівнянь,
що зводяться до них (Уроки 2—4)………….9
§ 3. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі (Уроки 5—8) ….. 15
Завдання для перевірки знань до § 1—3 (Урок 9) …….21
Вправи для повторення розділу І……………22
Розділ II. Цілі вирази
§ 4. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу (Уроки 10, 11)…………..24
§ 5. Тотожні вирази. Тотожність. Тотожне перетворення виразу. Доведення тотожностей (Уроки 12, 13)…….28
§ 6. Степінь з натуральним показником (Уроки 14, 15)…..33
§ 7. Властивості степеня з натуральним показником (Уроки 16—18)………………… 39
§ 8. Одночлен. Огандартний вигляд одночлена (Урок 19) …. 45
§ 9. Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня (Уроки 20, 21)……………..48
Завдання для перевірки знань до § 4—9 (Урок 22)…….52
§ 10. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення (Уроки 23, 24)…………….. 53
§ 11, Додавання і віднімання многочленів (Уроки 25—27) … 58
§ 12. Множення одночлена на многочлен (Уроки 28—ЗО) …. 64
§ 13. Розкладання многЬчленів на множники способом винесення спільного множника за дужки (Уроки 31—33)……………. 69
§ 14. Множення многочлена на многочлен (Уроки 34—37) … 75
§ 15. Розкладання многочленів на множники
способом групування (Уроки 38, 39) ………..81
Завдання для перевірки знань до § 10—15 (Урок 40)……85
§ 16. Квадрат суми і квадрат різниці (Уроки 41—43)……86
§ 17. Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці (Уроки 44, 45)…………….. 92
§ 18. Множення різниці двох виразів на їх суму (Уроки 46—48)………………… 96
§ 19. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів (Уроки 49, 50)……………………….100
§ 20. Сума і різниця кубів (Уроки 51, 52)………..104
§ 21. Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники (Уроки 53—55)…………..109
Завдання для перевірки знань до § 16—21 (Урок 56)…..115
Вправи для повторення розділу II…………..116
Розділ III Функції
§ 22. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задания функції (Уроки 57—59)…. 127 § 23. Графік функції. Графічний спосіб задания функції (Уроки 60, 61)…………………136
§ 24. Лінійна функція, її графік та властивості (Уроки 62—65)……………….. 144
Завдання для перевірки знань до § 22—24 (Урок 66)…..154
Вправи для повторення розділу III…………..155
Розділ IV Системи лінійних рівнянь з двома змінними
§ 25. Рівняння з двома змінними. Розв’язок рівняння з двома змінними. Лінійне рівняння з двома змінними (Уроки 67, 68)……………. 158
§ 26. Графік лінійного рівняння з двома змінними (Уроки 69, 70)………………… 162
§ 27. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок. Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом (Уроки 71, 72)…………………168
§ 28. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки (Уроки 73, 74)….. 175
§ 29. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання (Уроки 75, 76)…… 180
§ 30. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь (Уроки 77—79)………… 185
Завдання для перевірки знань до § 25—ЗО (Урок 80)…..190
Вправи для повторення розділу IV…………..191
Завдання для перевірки знань за курс алгебри 7 класу …. 197
Задачі підвищеної складності…………….198
Відомості з курсу математики 5—6 класів……….207
Відповіді та вказівки до вправ…………….214
Предметний покажчик……………….220

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×