Гальперіна, А. Р. Алгебра. Геометрія. 7 клас: Тестовий контроль знань

Гальперіна, А. Р. Алгебра. Геометрія. 7 клас: Тестовий контроль знань / А. Р. Гальперіна. — К.: Літера ЛТД, 2010. — 136 с.
Посібник являє собою збірник самостійних і контрольних робіт з алгебри і геометрії для 7 класу. Видання призначене для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів математики.
Посібник являє собою збірник самостійних і контрольних робіт з алгебри і геометрії для 7 класу. Збірник складений відповідно до чинної програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного й тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Усі роботи, що ввійшли до збірника, містять тестові завдання у двох варіантах. У межах кожної роботи завдання диференційовані за 4 рівнями навчальних досягнень учнів (початковий, середній, достатній і високий). На виконання самостійної роботи відводиться 10-20 хвилин, контрольної роботи — 45 хв.
ЗМІСТ
АЛГЕБРА
Тема 1. Лінійні рівняння з однією змінною
Самостійна робота № 1. Лінійні рівняння з однією змінною…………………….1
Самостійна робота № 2. Рівняння як математична модель задачі………………..З
Контрольна робота № 1. Лінійні рівняння з однією змінною……………………5
Тема 2. Цілі вирази
Самостійна робота № 3. Степінь з натуральним показником…………………….9
Самостійна робота № 4. Одночлени………………………………………11
Контрольна робота № 2. Цілі вирази. Степінь з натуральним показником.
Одночлени…………………………………………………………13
Самостійна робота № 5. Многочлени. Подібні члени. Додавання
і віднімання многочленів………………………………………………17
Самостійна робота № 6. Множення одночлена на многочлен……………………19
Самостійна робота № 7. Множення многочлена на многочлен…………………..21
Контрольна робота № 3. Многочлени…………………………………….23
Самостійна робота № 8. Розкладання многочленів на множники.
Винесення спільного множника…………………………………………27
Самостійна робота № 9. Розкладання многочленів’ на множники.
Спосіб групування…………………………………………………..29
Самостійна робота № 10. Формули скороченого множення……………………..31
Самостійна робота № 11. Формули скороченого множення………………………33
Самостійна робота № 12. Формули скороченого множення……………………35
Контрольна робота № 4. Розкладання многочленів на множники.
Формули скороченого множення………………………………………..37
Самостійна робота № 13. Застосування формул скороченого множення
для розкладання многочленів на множники. ………………………………41
Самостійна робота № 14. Застосування формул скороченого множення
для розкладання многочленів на множники. ……………………………..43
Самостійна робота № 15. Застосування формул скороченого множення
для розкладання многочленів на множники. Формули ……………….. ……45
Контрольна робота № 5. Застосування формул скороченого множення……………47
Тема 3. Функції
Самостійна робота № 16. Функція. Способи завдання функції.
Графік функції……………………………………………………..51
Самостійна робота № 17. Область визначення і множина
значень функції…………………………………………………….53
Самостійна робота № 18. Лінійна функція, її графік і властивості………………55
Контрольна робота № 6. Функції………………………………………..57
Тема 4. Системи лінійних рівнянь з двома змінними
Самостійна робота № 19. Рівняння з двома змінними і його розв’язування.
Лінійне рівняння з двома змінними і його графік…………………………..61
Самостійна робота № 20. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними.
Графічний спосіб розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними……….63
Самостійна робота № 21. Розв’язування систем лінійних рівнянь.

Спосіб підстановки…………………………………………………..65
Самостійна робота № 22. Розв’язування систем лінійних рівнянь.
Спосіб додавання……………………………………………………67
Самостійна робота № 23. Розв’язування задач за допомогою систем
лінійних рівнянь……………………………………………………69
Контрольна робота № 7. Системи лінійних рівнянь з двома змінними……………71
Тема 5. Систематизація і повторення навчального матеріалу
Контрольна робота № 8. Систематизація і повторення навчального матеріалу……….75
ГЕОМЕТРІЯ
Тема 1. Найпростіші геометричні фігури і їхні властивості
Самостійна робота № 1. Точка, пряма, відрізок, промінь і їхні властивості ……….79
Самостійна робота № 2. Відстань між двома точками………………………..81
Самостійна робота № 3. Вимірювання кутів. Бісектриса кута ………………….83
Тема 2. Взаємне розміщення прямих на площині
Самостійна робота № 4. Суміжні кути та їхні властивості…………………….85
Самостійна робота № 5. Вертикальні кути та їхні властивості………………….87
Контрольна робота № 1. Найпростіші геометричні фігури
та їхні властивості. Суміжні й вертикальні кути, їхні властивості………………89
Самостійна робота № 6. Паралельні прямі та їхні властивості………………….93
Самостійна робота № 7. Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр.
Відстань від точки до прямої …………………………………………..95
Самостійна робота № 8. Властивості кутів, утворених при перетині
паралельних прямих січною. Ознаки паралельності прямих……………………97
Контрольна робота № 2. Паралельні й перпендикулярні прямі…………………99
Тема 3. Трикутники
Самостійна робота № 9. Трикутник і його елементи.
Ознаки рівності трикутників………………………………………….103
Самостійна робота № 10. Види трикутників. Рівнобедрений трикутник.
Висота, бісектриса і медіана трикутника…………………………………105
Контрольна робота № 3. Ознаки рівності трикутників.
Рівнобедрений трикутник. Висота, бісектриса і медіана трикутника……………..107
Самостійна робота № 11. Ознаки рівності прямокутних трикутників.
Властивості прямокутних трикутників……………………………………111
Самостійна робота № 12. Сума кутів трикутника. Зовнішній кут
трикутника і його властивості………………………………………….113
Самостійна робота № 13. Нерівність трикутника……………………………115
Контрольна робота № 4. Сума кутів трикутника……………………………117
Тема 4. Коло. Круг. Геометричні побудови
Самостійна робота № 14. Коло. Круг. Дотична до кола, її властивості…………..121
Самостійна робота № 15. Кола, описані навколо трикутника.
Кола, вписані в трикутник……………………………………………123
Самостійна робота № 16. Задачі на побудову………………………………125
Контрольна робота № 5. Коло і круг. Геометричні побудови………………….. 127
Тема 5. Систематизація і повторення навчального матеріалу
Контрольна робота № 6. Систематизація і повторення навчального матеріалу………131

Відповіді до збірника знаходяться тут: http://math-helper.ru/izbrannoe/vidpovidi-do-posibnika-galperina-a-r-algebra-geometriya-7-klas-testoviy-kontrol-znan

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×