Захарійченко Ю. О. Повний курс математики в тестах ОНЛАЙН

Захарійченко Ю. О. Повний курс математики в тестах / Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний, Л. І. Захарійченко, О. В. Школьна.— X., 2011.— 496 с.— (Енциклопедія тестових завдань).
Видання являє собою збірник тестових завдань з математики і включає всі основні типи тестових завдань, які використовуються під час оцінювання якості знань. Матеріал посібника струк-туровано за типами тестових завдань і за тематичними блоками, які відтворюють змістовні лінії сучасного шкільного курсу математики (5-11 класи). До всіх письмових завдань подано відповіді.
Посібник призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів і тих, хто хоче систематизувати й повторити матеріал шкільного курсу математики; вчителів математики.
Матеріал посібника структуровано не тільки за типами тестових завдань, а й за тематичними блоками, які відтворюють змістові лінії сучасного шкільного курсу математики. У посібнику виділено 10 основних блоків, назви яких є назвами розділів: «Числа і вирази», «Функції та їх графіки», «Рівняння і системи рівнянь», «Нерівності та системи нерівностей», «Текстові задачі», «Елементи математичного аналізу», «Планіметрія», «Стереометрія», «Координати і вектори», «Елементи стохастики». Розділи, у свою чергу, поділено на підрозділи, кожний із яких містить 36 завдань із вибором однієї правильної відповіді, у тому числі 6 — на достатність даних (4 — у формі аналізу достатності даних, 2 — у формі порівняння величин), 4 завдання на встановлення відповідності (логічних пар),
2 завдання на встановлення правильної послідовності, ЗО завдань із короткою відповіддю, 8 завдань з повним розв’язанням. На початку кожного підрозділу наведено 20 усних вправ, які дозволяють учневі повторити основні теоретичні відомості та основні формули перед вивченням теми. До того ж наявність усних вправ обумовлена принципом побудови кожного підрозділу — від простого до складного: спочатку найпростіші (усні) вправи, потім завдання з альтернативами за наростанням рівня складності, потім (за аналогічним принципом) — завдання
3 короткою відповіддю, а завершується кожний підрозділ доволі складними завданнями з повним обґрунтуванням. Таким чином, кожен підрозділ посібника містить 100 завдань.
ЗМІСТ
Передмова…………………………………………………З
Розділ 1. Числа і вирази………………………………………7
1.1. Цілі і дробові раціональні вирази…………………………7
1.2. Ірраціональні вирази………………………………….18
1.3. Тригонометричні вирази……………………………….ЗО
1.4. Логарифмічні вирази………………………………….43
Розділ 2. Функції та їх графіки………………………………..55
2.1. Поняття функції. Основні властивості функцій……………..55
2.2. Основні елементарні функції……………………………72
2.3. Побудова графіків функцій та рівнянь за допомогою геометричних перетворень……………………………..88
Розділ 3. Рівняння та системи рівнянь………………………….107
3.1. Цілі та дробові раціональні рівняння…………………….107
3.2. Ірраціональні та тригонометричні рівняння……………….119
3.3. Показникові та логарифмічні рівняння…………………..133
Розділ 4. Нерівності та системи нерівностей……………………..148
4.1. Цілі та дробові раціональні нерівності……………………148
4.2. Ірраціональні та тригонометричні нерівності………………161
4.3. Показникові та логарифмічні нерівності………………….175
Розділ 5. Текстові задачі…………………………………….189
5.1. Задачі на арифметичні співвідношення між об’єктами……….189
5.2. Задачі на рух і на роботу……………………………..206
5.3. Задачі на відсотки та на подільність цілих чисел……………226
Розділ 6. Елементи математичного аналізу………………………242
6.1. Числові послідовності. Арифметична і геометрична прогресії…..242
6.2. Похідна та її застосування…………………………….257
6.3. Первісна, інтеграл та їх застосування……………………273
Розділ 7. Планіметрія………………………………………291
7.1. Трикутники та їх елементи……………………………291
7.2. Чотирикутники і многокутники………………………..307
7.3. Коло, круг та їх елементи…………………………….321
Розділ 8. Стереометрія……………………………………..337
8.1. Прямі та площини в просторі………………………….337
8.2. Многогранники…………………………………….352
8.3. Тіла обертання. Комбінації тіл…………………………367
Розділ 9. Координати і вектори……………………………….383
9.1. Системи координат на площині та в просторі………………383
9.2. Вектори та їх застосування……………………………398
Розділ 10. Елементи стохастики………………………………414
10.1. Комбінаторика. Різні означення ймовірності………………414
10.2. Основні теореми теорії ймовірностей. Математична статистика . . 432
Відповіді………………………………………………..450
Розділ 1……………………………………………..450
Розділ 2……………………………………………..455
Розділ 3……………………………………………..462
Розділ 4……………………………………………..466
Розділ 5……………………………………………..472
Розділ 6……………………………………………..476
Розділ 7……………………………………………..481
Розділ 8……………………………………………..484
Розділ 9……………………………………………..488
Розділ 10…………………………………………….491

Решебник к этому сборнику в виде уроков находится здесь: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk91qesJngSK8tu025oH-3OMaRBXwOmes


Повний курс математики в тестах


ВНИМАНИЕ! Формат файла с книгой — Защищенный PDF. Чтобы узнать, как открыть файл, пожалуйста, посмотрите видео: http://edu-lib.com/kak-otkryit-elektronnuyu-knigu-v-formate-zashhishhennyiy-pdf
Для чтения книги скачайте бесплатную программу Adobe Reader

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×