Завадський І. О., Забарна А. П. Microsoft Excel у профільному навчанні

Завадський І. О., Забарна А. П. Microsoft Excel у профільному навчанні / І. О. Завадський, А. П. Забарна: [Навч. посіб.]. — К.: Вид. група BHV, 2011. — 272 с.: іл.
Посібник призначено для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів і повністю відповідає рекомендованій МОН України програмі курсу за вибором « Microsoft Excel у профільній школН. У ньому викладено 12 навчальних тем, у рамках кожної із яких подається як теоретичний, так і практичний матеріал — вправи, практичні роботи та завдання для самостійного виконання. Практичні роботи є профільно-орієнтованими, їх надано у трьох варіантах: для учнів біологічних, фізико-математичних та економічних профілів навчання.

Для учнів і вчителів середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій.

Однією з найпоширеніших форм подання інформації є таблична. Тому уміння обробляти табличні дані за допомогою відповідних програмних засобів вважається однією з найголовніших ІТ-компетенцій, формування якої входить до завдань інформатичної освіти у середній школі.

Для обробки інформації, поданої у вигляді таблиць, використовують програмні засоби двох видів: табличні процесори та системи керування реляційними базами даних (СКБД). Перші орієнтовані насамперед на виконання різноманітних обчислень у межах однієї електронної таблиці та візуалізацію табличних даних, другі — на забезпечення цілісного зберігання та обробки даних у кількох певним чином зв’язаних між собою таблицях. Суттєво різняться і сфери застосування цих програмних засобів: табличні процесори використовують переважно з метою природничо-наукового й економічного моделювання, для обробки результатів статистичних досліджень, чисельного розв’язання математичних задач, в той час як основне призначення СКБД — надання засобів зберігання структурованих даних розробникам прикладних програмних систем.

Специфіка основної сфери застосування табличних процесорів знайшла відображення у назві та змісті посібника, який ви тримаєте в руках. Автори ставили за мету не просто навчити учнів використовувати ті чи інші засоби табличного процесора, а й застосовувати їх для розв’язування типових задач, з якими нашим юним читачам доведеться стикатися у своїй майбутній професійній діяльності. Тож основна особливість цього посібника полягає в тому, що він є профільно-орієнтованим: вчитель може варіювати набір навчальних завдань залежно від того, за яким профілем навчаються учні його класу. Така варіативність забезпечується завдяки практичним роботам, що в більшості розділів подаються в трьох варіантах: для груп профілів Б, М та Е. До групи профілів Б належать біолого-хімічний, біолого-фізичний, біолого-географічний, біотехнологічний, хіміко-технологічний, фізико-хімічний, агрохімічний та екологічний профілі; фізико-математичний, математичний та фізичний профілі увійшли у групу М, а економічний профіль — у групу Е. Звичайно, навчатися за посібником можуть учні не тільки зазначених, а й будь-яких інших профілів, зокрема універсального. У такому разі вчитель має самостійно підібрати для учнів практичні роботи із запропонованих у цьому виданні. Крім представленої практичними роботами варіативної складової, посібник містить інваріанту складову — теоретичний матеріал та вправи, призначені для опрацювання та виконання учнями всіх трьох профілів навчання.

Загалом посібник є практично орієнтованим: теоретичні відомості подано в ньому в мінімальному обсязі, достатньому для отримання знань, умінь та навичок, передбачених навчальною програмою курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні». До практичної складової посібника крім вправ і практичних робіт належать завдання для самостійного виконання, наведені в кінці кожного розділу. Більшість із цих завдань не варто розглядати як профільно-орієнтовані, проте деякі рекомендовано для виконання учнями лише груп профілів М або Е.

Книга удалена по требованию правообладателя ООО «Издательская группа BHV»

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×