Ярошенко О. Г. Хімія : Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) ОНЛАЙН

Ярошенко О. Г. Хімія : Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). — К.:, 2011. — 232 с.: іл.
Підручник відповідає програмі для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Належна увага приділена розкриттю прикладних аспектів використання хімічних знань у суспільному господарстві України й побуті людей, впливу хімічних чинників на здоров’я людини. Опанувати нові знання учням допоможе виконання різних видів завдань і хімічного експерименту.
ЗМІСТ
Від автора ……………………………………………………. 4
Вступ
§ 1. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови
органічних сполук О. М. Бутлерова ………………………… 6
§ 2. Явище ізомерії, структурна ізомерія, номенклатура насичених
вуглеводнів …………………………………………….. 12
§3. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація ………….21
Розділ 1. Природні органічні сполуки
§ 4. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної
організації органічних речовин …………………………….32
§ 5. Жири, білки, вуглеводи як компоненти їжі, їх роль в організмі…44
§ 6. Вітаміни як компоненти їжі, їх біологічна роль. Харчові добавки, Е-числа ……. 56
§ 7. Органічні сполуки і здоров’я людини. Поняття про синтетичні
лікарські препарати ……………………………………… 66
§ 8. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних речовин,
тютюнокуріння на організм людини ……………………….. 74
§ 9. Природні джерела вуглеводнів. Природний і супутній нафтовий
гази, їх склад, використання ……………………………….83
§ 10. Нафта, її склад, властивості та продукти перегонки…………… 91
§ 11. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Значення основних
видів палива в енергетиці країни ……………………………103
§ 12. Охорона навколишнього середовища від забруднень при
переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки ………113
Тестові завдання для самоперевірки знань ……………………121
Розділ 2. Синтетичні органічні сполуки
§ 13. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої
сировини ……………………………………………….130
§ 14. Пластмаси ………………………………………………141
§ 15. Синтетичні каучуки ……………………………………..156
§ 16. Волокна. Штучні й синтетичні волокна ……………………..166
§ 17. Органічні сполуки в побуті ……………………………….179
§ 18. Мило і синтетичні мийні засоби ……………………………189
§ 19. Органічні розчинники, їх застосування ……………………..199
Тестові завдання для самоперевірки знань ……………………207
Післямова …………………………………………………….214
Відповіді до розрахункових задач ………………………………..216
Предметний покажчик………………………………………….217
Словник термінів ………………………………………………222
Список додаткової літератури та інтернет-джерел ………………….230

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×