Туріщева Л. В. Хімія. 8—9 класи: Наочний довідник ОНЛАЙН

Туріщева Л. В. Хімія. 8—9 класи: Наочний довідник. — К., Х.: , 2007. — 110 с.
Видання містить навчальний матеріал у вигляді таблиць, схем, діаграм, малюнків за розділами шкільного курсу біології 8—9 класів і складено відповідно до чинної програми для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Наочний довідник призначено для учнів, абітурієнтів і вчителів хімії.
Наочний довідник з хімії допоможе учням систематизувати, конкретизувати та поглибити набуті знання та вміння, а також навчитися працювати самостійно.
Структура та зміст посібника відповідають чинній програмі з біології для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальний матеріал згрупований за програмними темами і поданий у наявній формі: у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків, малюнків, які супроводжуються необхідними коментарями.
Змістовний ілюстративний матеріал довідника посилює емоційне сприйняття навчальної інформації, активізує творче осмислення і більш глибоке засвоєння набутих знань.
ЗМІСТ
8 КЛАС
Предмет неорганічної хімії.
Значення хімії в народному господарстві та побуті
■ Розділ 1
Тема 1. Початкові хімічні поняття
Речовини, властивості речовин. Чисті речовини та суміші. Способи розділення сумішей . . . 9
Фізичні та хімічні явища………………………………………………12
Хімічний елемент. Назви та символи хімічних елементів……………………….14
Прості та складні речовини. Молекулярна і немолекулярна будова речовин…………16
Хімічна формула. Відносна молекулярна маса речовини……………………….17
Валентність атомів елементів……………………………………………18
Атомно-молекулярне вчення……………………………………………19
Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння……………………………21
Тема 2. Прості речовини. Повітря
Оксисен — хімічний елемент, кисень — проста речовина.
Фізичні та хімічні властивості кисню. Добування і застосування кисню…………….22
Повітря і його склад………………………………………………….24
Горіння і повільне окиснення…………………………………………..26
Гідроген як хімічний елемент і водень як проста речовина. Властивості водню.
Добування і застосування водню ………………………………………… 27
Об’ємні співвідношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро.
Молярний об’єм газів…………………………………………………29
Тема 3. Складні речовини. Основні класи неорганічних речовин
Оксиди……………………………………………………………31
Вода як найважливіший оксид………………………………………….33
Кислоти…………………………………………………………..36
Хлоридна кислота і хлороводень ………………………………………… 39
Основи……………………………………………………………40
Солі …………………………………………………………….. 43
Класифікація неорганічних речовин……………………………………… 46
Тема 4. Хімічні реакції
Класифікація хімічних реакцій ………………………………………… 47
Енергетичний ефект хімічних реакцій…………………………………….48
Швидкість хімічних реакцій……………………………………………49
Хімічна рівновага. Реакції оборотні та необоротні…………………………….51
9 КЛАС
■ Розділ 2
Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома
Поняття про лужні метали……………………………………………..54
Поняття про галогени…………………………………………………55
Періодична система хімічних елементів …………………………………… 56
Будова атома. Склад атомних ядер……………………………………….57
Будова атома і періодична система елементів Д. І. Менделєєва
Будова електронних оболонок атомів …………………………………….. 59
Характеристика хімічних елементів за їх положенням
у системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва……………………………….64
Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини
Електронегативність хімічних елементів ………………………………….. 66
Полярний і неполярний ковалентний зв’язки……………………………….66
Йонний зв’язок……………………………………………………..68
Кристалічні ґратки ………………………………………………….69
Ступінь окиснення і валентність …………………………………………70
Окисно-відновні реакції ………………………………………………. 72
Тема 3. Розчини
Поняття про розчини та розчинність……………………………………… 75
Електроліти та неелектроліти. Теорія електролітичної дисоціації…………………77
Реакції йонного обміну……………………………………………….. 82
Тема 4. Загальні відомості про метали
Характеристика металів………………………………………………. 83
Добування металів. Електроліз………………………………………….88
Корозія металів. Сплави……………………………………………….90
Доменне виробництво чавуну…………………………………………… 93
Способи виробництва сталі…………………………………………….. 95
Кальцій і його сполуки ……………………………………………….. 97
Натрій і Калій як представники лужних металів……………………………..98
Алюміній і його сполуки ……………………………………………… 99
Ферум і його сполуки………………………………………………..101
ДОДАТКИ
■ Словник термінів…………………………………………………..104
■ Довідкові таблиці
Електронегативність елементів
Зміна кольору індикаторів залежно від середовища………………………….107
Таблиця розчинності………………………………………………..108
Періодична система елементів Д. І. Менделєєва…………………………….. 109
■ Література………………………………………………………..110
[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=130508182413-2ab0892571174ac98789abbe10160bc4 docname=naochniy_dovidnik_himiya_8_9 username=fwebsite loadinginfotext=Naochniy_dovidnik_Himiya_8_9 showhtmllink=true width=420 height=265 unit=px]

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×