Старовойтова I. Ю. Хімія . Розробки уроків для 7 класу ОНЛАЙН

Старовойтова I. Ю. Хімія . 7 клас / I . Ю . Старовойтова, О. В. Люсай . — Х . : , 2012. — 72 с . — (Серія «Мій конспект») .
Посібник містить розробки всіх уроків хімії за програмою 11-річної школи для 7 класу . У розробках уроків широко використовуються сучасні наукові дані й прогресивні педагогічні технології . Докладно описано проведення всіх лабораторних і практичних робіт, передбачених програмою для всіх тем наведено кілька варіантів завдань для перевірки знань з теми . Посібник має перфоровані відривні аркуші з полями для внесення змін та доповнень до уроку.
ЗМІСТ
Календарне планування………………………………….. 2
ВСТУП
Урок 1 . Хімія — наука про природу . Хімія в навколишньому світі………………… 7
Урок 2 . Короткі відомості з історії хімії……………………………… 9
Урок 3 . Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті . Ознайомлення з устаткуванням кабінету
хімії і лабораторним посудом………………………………..10
Урок 4 . Практична робота 1 . Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії .
Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами . Будова полум’я . . . . 11
Тема 1 . ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ
Урок 5 . Речовини . Чисті речовини та суміші……………………………13
Урок 6 . Атоми, молекули, йони . Хімічні елементи, їх назви та символи……………..15
Урок 7 . Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д . І . Менделєєва…………..17
Урок 8 . Атомна одиниця маси . Відносна атомна маса хімічних елементів……………..19
Урок 9 . Розмаїтість речовин . Метали й неметали………………………….21
Урок 10 . Прості та складні речовини…………………………………23
Урок 11. Хімічні формули речовин………………………………….25
Урок 12 Валентність хімічних елементів 27
Урок 13 Складання формул бінарних сполук за валентністю атомів елементів
Визначення валентності за формулами бінарних сполук 29
Урок 14 . Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Початкові хімічні поняття»………..31
Урок 15 Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою 33
Урок 16 Масова частка елементів у речовині 35
Урок 17 . Обчислення масової частки елемента в складі речовини . Розв’язування задач на визначення
хімічних формул за масовими частками елементів, що входять до складу речовини……37
Урок 18 . Фізичні та хімічні явища . Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують………..39
Урок 19 Практична робота 2 Дослідження фізичних і хімічних явищ 41
Урок 20 Фізичні та хімічні властивості речовин Способи вивчення хімічних речовин і явищ
Спостереження й експеримент у хімії 43
Урок 21. Закон як форма наукових знань . Закон збереження маси…………………45
Урок 22. Хімічні рівняння 47
Урок 23. Узагальнення й систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»………..49
Урок 24. Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Початкові хімічні поняття».
Контрольна робота № 1…………………………………..51
Тема 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ Й НЕМЕТАЛИ
Урок 25. Прості речовини метали й неметали. Оксиген Кисень, склад його молекули 53
Урок 26. Проста речовина кисень Фізичні властивості кисню Одержання кисню в лабораторії
Реакції розкладу Поняття про каталізатори 55
Урок 27. Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором Реакції сполучення.
Поняття про оксиди 57
Урок 28. Практична робота 3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей 59
Урок 29. Поняття про оксиди . Окиснення . Горіння . Умови виникнення та припинення горіння . . . . 61
Урок 30. Кругообіг кисню в природі Використання кисню, його біологічна роль 63
Урок 31. Ферум Залізо Фізичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою 65
Урок 32. Поширення Феруму в природі Використання заліза Руйнування (іржавіння) заліза
в природних умовах 67
Урок 33. Прості речовини Кисень Залізо 69
Урок 34. Контроль знань з теми «Прості речовини метали й неметали». Контрольна робота № 2 . . . .71

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×