Попель П. П. Хімія : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів ОНЛАЙН

Попель П. П. Хімія : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. :, 2009. — 232 с. : іл.
Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому розглянуто матеріал із розділів «Вода. Розчини», «Хімічні реакції», «Найважливіші органічні сполуки». Містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, завдання для позакласного і домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словничок хімічних термінів і предметний покажчик.
Зміст
1 розділ. Вода. Розчини
§ 1. Вода
§ 2. Властивості води
§ 3. Кристалогідрати
§ 4. Розчини. Утворення розчину
Експериментуємо вдома. Тепловий ефект при розчиненні речовини у воді. Тепловий ефект при утворенні кристалогідрату
§ 5. Розчинність речовин
Експериментуємо вдома. Порівняння розчинності речовин у воді
Позаурочний експеримент. Вирощування кристалів мідного купоросу
§ 6. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини
П р а к т и ч н а р о б о т а № 1. Приготування водного розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини
§ 7. Електроліти та неелектроліти
§ 8. Електролітична дисоціація
§ 9. Ступінь електролітичної дисоціації. Вода як електроліт
§ 10. Йонно-молекулярні рівняння. Реакції обміну між електролітами у розчині
Для допитливих. Гідроліз солей
П р а к т и ч н а р о б о т а № 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів
П р а к т и ч н а р о б о т а № 3. Розпізнавання неорганічних сполук
2 розділ. Хімічні реакції
§ 11. Класифікація хімічних реакцій
§ 12. Окисно-відновні реакції
§ 13. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій
§ 14. Тепловий ефект хімічної реакції
Для допитливих. Калорійність харчових продуктів
§ 15. Швидкість хімічної реакції
Для допитливих. Про умови зберігання харчових продуктів
3 розділ. Найважливіші органічні сполуки
§ 16. Органічні сполуки. Органічна хімія
Вуглеводні
§ 17. Метан
На дозвіллі. Виготовлення масштабної моделі молекули метану
§ 18. Гомологи метану (алкани)
Для допитливих. Ізомерія
На дозвіллі. Виготовлення масштабних моделей молекул етану і пропану
§ 19. Властивості та застосування алканів
§ 20. Етилен
На дозвіллі. Виготовлення масштабної моделі молекули етилену
§ 21. Поліетилен
Для допитливих. Тефлон. Пластмаси
§ 22. Ацетилен
На дозвіллі. Виготовлення масштабної моделі молекули ацетилену
§ 23. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях
Оксигеновмісні органічні сполуки
§ 24. Cпирти. Метанол і етанол
§ 25. Гліцерин
§ 26. Карбонові кислоти
§ 27. Оцтова кислота
П р а к т и ч н а р о б о т а № 4. Властивості оцтової кислоти
§ 28. Жири
§ 29. Вуглеводи. Глюкоза
Для допитливих. Фруктоза
§ 30. Сахароза
§ 31. Крохмаль. Целюлоза
Експериментуємо вдома. Виявлення крохмалю в харчових продуктах. Вилучення крохмалю з картоплі
П р а к т и ч н а р о б о т а № 5. Розпізнавання оксигеновмісних органічних сполук
Нітрогеновмісні органічні сполуки
§ 32. Аміни. Метиламін
§ 33. Амінокислоти. Амінооцтова кислота
§ 34. Білки
Експериментуємо вдома. Приготування розчину білка. Вивчення властивостей білка
§ 35. Нуклеїнові кислоти
§ 36. Фізіологічно активні речовини
§ 37. Хімія і прогрес людства
Відповіді до задач і вправ
Словничок термінів
Предметний покажчик
Література для учнів

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×