Буринська Н. М. та ін. Хімія: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) ОНЛАЙН

Хімія: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) / Авт. Буринська Н. М., Депутат В. М., Сударева Г. Ф., Чайченко Н. Н. — К.: Педагогічна думка, 2010. — 352 с., іл., табл.
Підручник розрахований на учнів 10 класу, які обрали майбутню професію, пов’язану з використанням хімічних знань, тобто певний хімічний профіль — біолого-хімічний, хіміко-технологічний, агрохімічний тощо. Курс хімії починається з повторення основних теоретичних питань, що вивчалися у попередніх класах, їх зміст поглиблюється, а обсяг -збільшується. Особлива увага приділяється хімії елементів, ролі елементів та їх сполук. Одним із найсуттєвіших чинників, які забезпечують засвоєння навчального матеріалу, є самостійна робота, передусім з підручником.
ЗМІСТ
Передмова……………………………………………6
Як користуватися підручником…………………………….7
Правила поведінки в кабінеті хімії………………………….8
Правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії…………………9
РОЗДІЛ 1. Повторення та поглиблення теоретичних питань курсу хімії основної школи
§ 1. Класифікація хімічних елементів і речовин. Властивості
основних класів неорганічних сполук……………………………………….12
Практична робота 1. Узагальнення відомостей про основні
класи неорганічних сполук ……………………………………………………….17
§ 2. Обчислення за хімічними рівняннями……………………………………….18
§ 3. Сучасні уявлення про будову атома…………………….21
§ 4. Будова електронних оболонок атомів……………………24
§ 5. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
Д. І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома………….28
§ 6. Характеристика властивостей атомів елементів……………30
§ 7. Характеристика хімічного елемента за його місцем
у періодичній системі та будовою атома………………….34
§ 8. Хімічний зв’язок………………………………….37
§ 9. Кристалічні ґратки………………………………..41
§ 10. Валентність і ступінь окиснення……………………….44
§ 11. Окисно-відновні реакції……………………………..47
§ 12. Розчини. Процес розчинення речовин…………………..50
§ 13. Кількісний склад розчинів…………………………..53
Практична робота 2. Виготовлення розчину солі
заданої молярної концентрації ………………………………………………….56
§ 14. Гідроліз солей…………………………………….56
§ 15. Хімічна рівновага………………………………….60
РОЗДІЛ 2. Неметалічні елементи та їх сполуки
Гідроген. Водень………………………………………64
§ 16. Гідроген…………………………………………64
§ 17. Водень. Фізичні властивості. Добування…………………66
§ 18. Хімічні властивості водню. Застосування………………..69
Практична робота 3. Відновні властивості водню……………..73
Хімічні елементи УНА групи…………………………….74
§ 19. Загальна характеристика …………………………………………………………75
§ 20. Хлор. Фізичні властивості. Добування…………………..79
§ 21. Хімічні властивості хлору. Застосування…………………82
§ 22. Хлороводень. Хлоридна кислота. Хлориди……………….86
Практична робота 4. Хімічні властивості хлоридної кислоти……..91
§ 23. Обчислення за рівнянням хімічної реакції, якщо один
з реагентів узято в надлишку…………………………92
§ 24. Фтор. Бром. Йод…………………………………..96
Практична робота 5. Розв’язування експериментальних задач
з теми «Сполуки галогенів»………………………….101
Хімічні елементи VІА групи (халькогени)……………………………………….102
§ 25. Загальна характеристика……………………………………………………….102
§ 26. Кисень. Озон…………………………………………………………………………..107
§ 27. Сірка……………………………………………………………………………………..112
§ 28. Сірководень. Сульфіди……………………………..117
§ 29. Сполуки Сульфуру(IV)…………………………………………………………….122
§ 30. Сполуки Сульфуру(VI)…………………………………………………………….127
Практична робота 6. Розв’язування експериментальних задач
з теми «Сполуки Сульфуру»……………………………………………………135
Хімічні елементи VА групи……………………………..136
§ 31. Загальна характеристика ……………………………………………………….137
§ 32. Азот……………………………………………………………………………………….140
§ 33. Амоніак………………………………………………………………………………….143
Практична робота 7. Добування амоніаку і досліди з ним……….148
§ 34. Солі амонію……………………………………..149
§ 35. Обчислення виходу продукту ………………………………………………….152
§ 36. Оксиди Нітрогену……………………………………………………………………155
§ 37. Нітратна кислота ……………………………………………………………………158
§ 38. Нітрити та нітрати………………………………………………………………….163
§ 39. Колообіг Нітрогену в природі………………………………………………….166
§ 40. Фосфор………………………………………………………………………………….169
§ 41. Сполуки Фосфору……………………………………………………………………173
§ 42. Колообіг Фосфору в природі……………………………………………………178
§ 43. Азотні та фосфорні мінеральні добрива……………………………………180
Практична робота 8. Визначення мінеральних добрив…………185
Практична робота 9. Розв’язування експериментальних
задач «Сполуки Нітрогену та Фосфору»……………………………………187
Хімічні елементи ІVА групи…………………………………………………………..188
§ 44. Загальна характеристика……………………………………………………….188
§ 45. Прості речовини Карбону. Адсорбція…………………..193
§ 46. Хімічні властивості вуглецю…………………………199
§ 47. Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій……….202
§ 48. Оксиди Карбону………………………………….205
§ 49. Карбонатна кислота та її солі………………………..211
Практична робота 10. Добування карбон(IV) оксиду та вивчення
його властивостей. Розпізнавання карбонатів…………….215
§ 50. Колообіг Карбону в природі………………………….216
§ 51. Силіцій………………………………………..220
§ 52. Сполуки Силіцію(IV)………………………………223
§ 53. Силікатні матеріали……………………………….227
РОЗДІЛ 3. Металічні елементи та їх сполуки
§ 54. Положення металічних елементів у періодичній системі.
Будова атомів …………………………………………………………………………232
§ 55. Метали — прості речовини………………………….235
§ 56. Хімічні властивості металів…………………………239
§ 57. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій між
розчином солі та металом ……………………………………………………….245
§ 58. Загальні способи добування металів……………………248
§ 59. Електроліз……………………………………..251
§ 60. Корозія металів ……………………………………………………………………..256
Хімічні елементи ІА — IIIA груп…………………………262
§ 61. Загальна характеристика хімічних елементів ІА групи……..262
§ 62. Лужні метали. Натрій і Калій………………………..266
§ 63. Сполуки Натрію і Калію……………………………270
§ 64. Обчислення вмісту металів у їх суміші………………….273
§ 65. Загальна характеристика хімічних елементів НА групи…….277
§ 66. Магній і Кальцій ……………………………………………………………………281
§ 67. Сполуки Магнію і Кальцію ……………………………………………………..285
§ 68. Твердість води та способи її усунення…………………..290
§ 69. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина ……………………..293
§ 70. Сполуки Алюмінію………………………………………………………………….298
Практична робота 11. Хімічні властивості гідроксидів
металічних елементів ІА — IIIА груп…………………..301
Практична робота 12. Розв’язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи ІА — IIIА груп періодичної
системи Д. І. Менделєєва» ……………………………………………………….302
§ 71. Ферум…………………………………………303
§ 72. Залізо…………………………………………306
§ 73. Сполуки Феруму………………………………….309
Практична робота 13. Розв’язування експериментальних
задач з теми «Металічні елементи та їх сполуки»………….316
РОЗДІЛ 4. Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин
§ 74. Загальні наукові принципи хімічного виробництва………..318
§ 75. Виробництво сульфатної кислоти……………………..321
§ 76. Охорона навколишнього середовища від забруднення
промисловими викидами. Кислотні дощі……………….. 326
§ 77. Промисловий синтез амоніаку……………………….328
§ 78. Сплави…………………………………………331
§ 79. Доменний процес виробництва чавуну………………….333
§ 80. Способи виробництва сталі …………………………. 336
§ 81. З історії розвитку чорної металургії в Україні.
Металургія й охорона довкілля……………………….340
Відповіді ………………………………………….. 342
Тлумачний словничок ………………………………… 348
Предметний покажчик………………………………… 350

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×