Пометун О. І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання ОНЛАЙН

Пометун О. І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн./ О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. — К.: Видавництво А.С.К., 2004. — 192 с.: іл.
Посібник, розрахований на роботу з дітьми різних вікових категорій, знайомить із новітніми підходами до організації навчання — інтерактивними технологіями, які допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним. Він може стати в пригоді кожному викладачеві — досвідченому або молодому спеціалісту, математику або гуманітарію.
Для вчителів загальноосвітніх середніх шкіл, методистів, а також студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.
ЗМІСТ
Розділ І. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ Й ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ…………….З
1.1. Урок як форма організації навчання…………………З
1.2. Сучасні підходи до типології та структури уроків………..6
1.3. Що таке інтерактивне навчання…………………….8
1.4. Як поєднати різні моделі навчання………………….14
1.5. Що розуміють під технологією в педагогічній науці та практиці…………..19
1.6. Чому можна розглядати інтерактивне навчання як сукупність технологій………..23
1.7. Групова та кооперативна форми організації діяльності учнів на уроці……….24
Розділ II. ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ……….33
2.1. Інтерактивні технології кооперативного навчання…….33
Робота в парах………………………………..34
Ротаційні (змінювані) трійки……………………..35
Два — чотири — всі разом………………………..36
Карусель…………………………………….37
Робота в малих групах…………………………..38
Акваріум…………………………………….42
2.2. Технології колективно-групового навчання………….43
Обговорення проблеми в загальному колі…………….44
Мікрофон……………………………………45
Незакінчені речення……………………………45
Мозковий штурм………………………………46
Навчаючи — учусь……………………………..47
Ажурна пилка………………………………..48
Аналіз ситуації……………………………….50
Вирішення проблем…………………………….53
Дерево рішень…………………………………54
2.3. Технології ситуативного моделювання………………55
Симуляції або імітаційні ігри……………………..56
Спрощене судове слухання……………………….58
Громадські слухання……………………………60
Розігрування ситуації за ролями…………………..62
2.4. Технології опрацювання дискусійних питань…………64
Метод ПРЕС………………………………….67
Займи позицію………………………………..68
Зміни позицію . . ………………………………69
Неперервна шкала думок……………………….. 70
Дискусія…………………………………….72
Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу………………73
Оцінювальна дискусія…………………………..74
Дебати………………………………………79
Розділ III. ІНТЕРАКТИВНИЙ У РОК —ОСОБЛИВИЙ ТИП У РОКУ … 81
3.1. Чому інтерактивний урок…………………………81
3.2. Структура і методика інтерактивного уроку…………..82
Урок історії України в 8 класі……………………..83
Урок географії в 5 класі………………………….84
Урок практичного права у 8 класі…………………..85
Урок курсу громадянської освіти
«Ми — громадяни України» у 9 класі………………..85
Урок з курсу «Практичне право» у 8 класі…………….88
Урок української мови в 6 класі…………………….88
Урок з курсу громадянської освіти
«Ми -громадяниУкраїни» в 9 класі…………………89
Урок української мови в б класі…………………….90
Урок української мови в 6 класі…………………….92
Урок зарубіжної літератури у 8 класі………………..92
Урок географії у 7 класі………………………….93
Урок біології в б класі…………………………..94
Урок алгебри в 7 класі…………………………..97
Урок історії в 10 класі…………………………..98
Урок з курсу «Людина і світ» в 11 класі………………100
Урок української мови в б класі……………………102
Урок української мови у б класі……………………102
Урок зарубіжної літератури в 8 к ласі……………….108
Урок географії в 7 класі…………………………110
Урок фізики в 10 класі………………………….111
Урок української мови в 6 класі……………………114
Урок зарубіжної літератури у 8 класі……………….115
Урок з курсу громадянської освіти
«Ми — громадяни України» у 9 класі……………….116
Розділ IV. ЯК ОЦІНИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА ІНТЕРАКТИВНОМУ УРОЦІ……………117
4.1. Чому необхідні нові підходи до оцінювання………….117
4.2. Основні етапи розробки процедури оцінювання………121
Визначення мети (очікуваних результатів) уроку………121
Вибір показників (критеріїв) оцінювання результатів діяльності…………..121
Визначення мети оцінювання…………………….121
Вибір конкретної стратегії( способу) оцінювання………122
Вибір шкали оцінювання уроку…………………..122
Визначейня шляху доведення до відома учнів очікувань вчителя……………123
4.3. Приклади прийомів оцінювання учнів на інтерактивних уроках………123
Розділ V. РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧНІВ……………137
Як працювати в малих групах…………………….. 137
Коло ідей…………………………………….138
Акваріум……………… ……………………..138
Мозковий щтурм………………………………139
Метод «Прес» . ……………………………….140
Займи позицію………………………………..141
Навчаючи — учусь……………………………..141
Мікрофон…………………………………….142
Розігрування ситуації в ролях (рольова гра, імітація)…….142
Аналіз ситуації, випадку, дилеми…………………..143
Правила дискусії (культура ведення дискусії)………….143
Ток-шоу……………………………………..144
Ажурна пилка…………………………………144
Суд від свого імені……………………………..145
Додатки
КОНСПЕКТИ ІНТЕРАКТИВНИХ УРОКІВ З РІЗНИХ ПРЕДМЕТІВ…………..147
УРОК АЛГЕБРИ В 7 КЛАСІ……………………..147
УРОК ІСТОРІЇ В11 КЛАСІ ………………………149
УРОК ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В11 КЛАСІ……………….153
УРОК ГЕОГРАФІЇ У б КЛАСІ…………………….160
УРОК ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 9 КЛАСІ………..162
УРОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 6 КЛАСІ……….166
УРОК ФІЗИКИ В10 КЛАСІ………………………168
УРОК ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ В11 КЛАСІ……………171
УРОК З ОСНОВ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ В10 КЛАСІ …..177
Що означають деякі терміни в посібнику……………….181
Список використаної літератури……………………..186
Відомості про авторів та вчителів…………………….189

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×