Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення ОНЛАЙН

Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. -К.: «ЕксОб», 2001.-304 с.
Навчальний посібник містить основні теми дисциплін «Загальна психологія» та «Дидактика». У ньому розглядаються механізми психічних явищ і поведінки людини, структура діяльності, формування особистості, типи нервової системи і темпераменту, психічні стани й пізнавальні процеси, методи практичної психології, зв’язок між психологією та педагогікою, історичні аспекти розвитку освіти в Україні та історичні форми навчання, зміст освіти, види, методи, принципи і контроль навчання, організація навчання у вищій школі. Вперше розроблено систему наочних схем для кращого засвоєння складних понять, аналізується придатність історичних форм навчання до сучасних умов. Оригінальними є концепція побудови посібника і розроблення завдань для закріплення теорії; подано дидактичні та психологічні тести до розділів.
Для студентів, слухачів заочної та очної форми навчання, викладачів і фахівців, які прагнуть самостійно вивчити дисципліну «Основи психології та педагогіки».
ЗМІСТ
Передмова…………………………………………………….З
Розділ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ПСИХОЛОГІЮ. МОЗОК, ПСИХІКА. ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ
1.1. Поняття про психологію…………………………………………5
1.2. Мозок, його будова і функції……………………………………..6
1.3. Психіка, сигнальні системи, поведінка людини…………………………11
1.4. Свідомість та її характеристики, несвідоме, підсвідоме, надсвідоме………….. 12
1.5. Про можливості створення штучного інтелекту………………………. 15
Розділ 2. ДІЯЛЬНІСТЬ ТА її ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Психологічна структура діяльності………………………………………….24
2.2. Види діяльності…………………………………………………..26
Розділ 3. ОСОБИСТІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ її ФОРМУВАННЯ
3.1. Індивід та особистість………………………………………….44
3.2. Поняття про індивідуальність…………………………………………45
3.3. Психологічна структура особистості………………………………………..45
3.4. Біологічне і соціальне у структурі особистості………………………..53
3.5. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості………………..57
3.6. Формування особистості…………………………………………………59
3.7. Акцентуація особистості………………………………………………64
Розділ 4. ТИПИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ І ТЕМПЕРАМЕНТУ
4.1. Історичні аспекти вчення про темперамент………………………………78
4.2. Дослідження І. П. Павлова про чотири основні типи нервової системи……………..79
4.3. Концепція Г. Айзенка про екстравертованість, інтровер-тованість і невротизм як основні параметри особистості…………86
4.4. Типологічні теорії особистості………………………………………….87
Розділ 5. ОСНОВНІ ПСИХІЧНІ СТАНИ, ЇХ ПЕРЕБІГ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
5.1. Поняття про психічні стани…………………………………………… 102
5.2. Характеристика емоцій………………………………………………. 102
5.3. Афективний стан та афект……………………………………………….103
5.4. Настрій: емоційне забарвлення поведінки і діяльності …………………….104
5.5. Стресовий стан та його перебіг……………………………………..106
5.6. Фрустрація як дезорганізація свідомості та діяльності……………………….107
5.7. Основні емоційні стани……………………………………………..108
5.8. Інші психічні стани, пов’язані з фізіологією людини……………………….109
Розділ 6. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ
6.1. Увага як форма психічної діяльності людини: фізіологічний та психологічний механізми,
мимовільна, довільна та післядовільна увага…………… 126
6.2. Відчуття як психічний пізнавальний процес……………………….. 129
6.3. Сприйняття та його сутність…………………………………… 133
6.4. Пам’ять, теорії пам’яті, види та процеси пам’яті…………………. 139
6.5. Мислення як аналітико-синтетична діяльність мозку…………….. 146
6.6. Воля та вольові дії у структурі особистості……………………… 149
Розділ 7. МЕТОДИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
7.1. Принципи побудови психологічних досліджень…………………….. 167
7.2. Методи організації досліджень……………………………… 168
7.3. Етапи проведення психологічних досліджень……………………… 168
7.4. Методи збирання фактичного матеріалу…………………………… 169
7.5. Методи опрацювання матеріалів дослідження……………………….. 173
7.6. Надійність психологічних тестів………………………………… 176
7.7. Валідність психологічних тестів………………………………… 178
Розділ 8. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
8.1. Зв’язок між психологією та педагогікою………………………….. 184
8.2. Структура психологічних дисциплін та основні завдання ……… 185
8.3. Педагогічні дисципліни……………………………………….. 191
8.4. Зв’язок педагогіки з іншими науками……………………………. 194
Розділ 9. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
9.1. Традиційна освіченість українців……………………………. 199
9.2. Виникнення братських шкіл в Україні…………………………… 200
9.3. Заснування та розвиток Києво-Могилянської академії……………201
9.4. Освіта в Україні в гетьманський період (1647-1663 pp.)…………202
9.5. Освіта в Україні в період Руїни (1663-1687 pp.)…………………….203
9.6. Занепад освіти в Україні після об’єднання з Московським царством у XVIII-XIX ст……………..203
9.7. Розвиток мови й освіти в Галичині………………………………….204
9.8. Освіта і наука в Україні під час громадянської війни 1918-1922 рр……………205
Розділ 10. ІСТОРИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ В СУЧАСНІ ВІТЧИЗНЯНІ
10.1. Індивідуальне та індивідуально-групове навчання………………..209
10.2. Класична форма навчання, розроблена Я.-А. Коменським………………………210
10.3. Бслл-ланкастерська система навчання…………………………………..210
10.4. Лабораторна система занять за Дальтон-планом…………………..211
10.5. Мангенмська система та її екстраполяція в сучасні форми………………………211
10.6. План Трампа………………………………………………………212
10.7. Метод проектів і виховання через дію………………………………….213
Розділ 11 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ТА НАПРЯМКИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
11.1. Закони, закономірності та принципи навчання……………………..217
11.2. Характеристика окремих принципів навчання………………………219
Розділ 12. ЗМІСТ ОСВІТИ І КОНТРОЛЬ НАВЧАННЯ
12.1. Поняття про зміст освіти…………………………………………..234
12.2. Державні нормативні документи, які відображають зміст освіти в школі………235
12.3. Програмоване навчання………………………………………………..236
12.4. Контроль навчання…………………………………………..237
Розділ 13. ВИДИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ
13.1. Види навчання……………………………………………………252
13.2. Методи навчання………………………………………………….254
13.3. Форми організації занять………………………………………….260
Розділ 14. СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЖЛИВИХ ГРУП НАВЧАННЯ. ПІДЛІТКОВИЙ ТА ЮНАЦЬКИЙ ВІК
14.1. Протиріччя підліткового віку………………………………………271
14.2. Біологічні, соціальні та психологічні особливості юнацького віку………271
14.3. Психофізіологічні механізми розвитку в підлітковому і ранньому юнацькому віці
(з 12-13 до 17-18 років)…………..273
14.4. Неформальне спілкування в підліткових та юнацьких групах………………….275
14.5. Психологічні аспекти самовизначення і вибору професії підлітками та юнаками……….276
Розділ 15. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
15.1. Форми навчального процесу та їх характеристики ……………….280
15.2. Практична підготовка студентів…………………………………….284
15.3. Контрольні заходи у вищій школі………………………………..286
15.4. Державна атестація студента………………………………………….288
15.5. Навчальний час студента………………………………………………289
15.6. Форми навчання у вищій школі та науково-методичне забезпечення……………290
15.7. Акредитація вищих навчальних закладів………………………………291
Правильні відповіді на дидактичні тести…………………………………………………298

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×