Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям

Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям. — Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. 278 с.
У посібнику розглядаються теоретичні і практичні питання дослідно-пошукової та експериментальної роботи в школах, професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах та інших освітніх установах, починаючи від вибору проблеми і теми дослідження, уточнення вихідних фактів і теоретичних положень до апробації й літературного оформлення роботи. Розкривається методологія, сучасні методи і методики проведення дослідження, характеризуються прийоми висунення гіпотез, процес виникнення ідеї і задуму педагогічного дослідження, дається характеристика основних методів і методики пошукової роботи, пропонуються методичні рекомендації з обробки Й інтерпретації одержаних результатів, обґрунтовуються шляхи їх упровадження в педагогічну практику.

Посібник розрахований на докторантів, аспірантів, магістрантів, пошукувачів наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук.
ЗМІСТ
Передмова………………………………………………………………………………………………………….6
Вступ…………………………………………………………………………………………………………………7
Розділ І. Методологічні засади та понятійний апарат педагогічного дослідження …………..ІЗ
1.1. Педагогічне дослідження……………………………….13
1.2. Проблема дослідження…………………………………..20
1.3. Тема дослідження ……………………………………28
1.4. Актуальність дослідження…………………………….35
1.5. Об’єкт і предмет дослідження …………………………40
1.6. Мета й завдання дослідження………………………….49
1.7. Гіпотеза дослідження……………………………….53
1.8. Методологічні і теоретичні засади педагогічного дослідження………………66
1.9. Наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження……………82
1.10. Практичне значення результатів дослідження та їх впровадження…………….94
1.11. Достовірність (вірогідність) результатів дослідженні… 103
1.12. Предмет захисту………………………………………………….105
Розділ II. Методи педагогічного дослідження…………………………….211
2.1. Загадьнонаукові методи дослідження…………………………………113
2.2. Емпіричні методи дослідження…………………………………126
Розділ ІІІ. Методи математичної oбробки в педагогіці……………………201
3.1. Вимірювання в педагогіці…………………………………..201
3.2. Вимірювальні шкапи……………………………………………204
3.3. Групування дослідницьких даних…………………………………209
3.4. Основні поняття математичної статистики……………………………217
3.5. Статистична обробка даних педагогічних досліджень…. 245
Розділ IV. Методичні рекомендації з оформлення результатів дисертаційного дослідження….251
Додаток…………………………………………………………….270
Рекомендована література…………………………………………….277

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×