Фурман А.В. Модульне-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення ОНЛАЙН

Фурман А.В. Модульне-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення: Монографія. — К.: Правда Ярославичів, 1997. — 340с.
У монографії вперше цілісно подається модульно-розвивальна система навчання, що пройшла теоретичну та експериментальну перевірку в загальноосвітніх школах України протягом п’яти років. Обгрунтовується соціально-культурна місія національної освіти, висвітлюється зміст принципів ментальності, духовності, розвитковості, модульності.
Для педагогів і психологів, науковців і практиків, керівників освітніх установ і навчально-виховних закладів, викладачів і студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.
ЗМІСТ
ВСТУП. Культуротворча місія науки і освіти «_ _ 12
Розділ 1. Модульно-розвивальна система як соціальне замовлення_ _ 17
Освітня ситуація: від недовіри до захоплення_ _ 17
Світоглядні орієнтири нової освітньої системи_ _23
Новації модульно-розвивальної системи ___________________25
На часі створення регіональних науково-освітніх закладів_ 28
ЧАСТИНА ПЕРША. Принципи модульно-розвивального навчання_34
Розділ 2. Принцип ментальності в системі освіти___35
Ментальність — засада духовного життя суспільства__36
Концептуальна сфера ментальності. _ _38
Духовний контекст української ментальності _____40
Мета та основні ідеї Школи Ментальності____44
Ментальний світ модульно-розвивального навчання.
Основні висновки___47
Розділ 3. Принцип духовності в системі освіти ____49
Формальний характер сучасної шкільної освіти _ 50
Проблема, мета і завдання Школи Духовності_______ 52
Цілісний модульно-розвивальний процес — єдність організованих психосоціальних ритмів_______55
Духовність — предмет виховання__58
Духовний контекст модульно-розвивальної системи ______60
Актуальність, мета, ідеї та принципи Школи Віри _ 62
Духовні обрії модульно-розвивального навчання. Основні висновки_70
Розділ 4. Принцип розвитковості в системі освіти_____72
Втілення ідеї розвитку в педагогіці і шкільній практиці __73
Школа розвитку: непізнані грані фундаментальної ідеї __________76
Ідеї, принципи, умови і засоби ефективної житгєдіяльності Школи Мислення___80
Ідея цілісного модульно-розвивального процесу ____84
Розвивальна взаємодія — основа збалансованого психосоціального розвитку особистості________87
Мета, ідеї, принципи і методологія Школи Здібностей_ 94
Реалізація вимог принципу розвитковосгі. Основні висновки _ 101
Розділ 5. Принцип модульності в системі освіти_ 103
Принцип модульності в історії освіти _________ 104
Основні версії модульного навчання __ 107
Дидактичний модуль, його структура і проектування_ 110
Навчальний модуль і його структура___113
Науково-практичний простір реалізації принципу модульності. Основні висновки 116
ЧАСТИНА ДРУГА. Модульно-розвивальне навчання як система освітніх
інновацій та експериментальних умов_ 120
Роздої 6. Модульно-розвивальне навчання — система освітніх інновацій_ 121
Інноваційний аналіз вітчизняних систем розвивального навчання_ 121
Порівняльна характеристика класно-урочної і модульно-розвивальної систем _ 129
Модульно-розвивальна система: два рівні експериментування_ 136
Різновиди та аспекти модульно-розвивального навчання __ 146
Перспективи розвитку модульно-розвивальної системи. Основні висновки_ 149
Розділ 7. Методологічна модель модульно-розвивальної системи_ 151
Зміст та особливості пропонованої методологічної моделі_ 151
Методологічна робота у системі освітнього експериментування_ 154
Основні завдання і функції методологічної моделі ___ 156
Перше методологічне положення _____________ 157
Друге методологічне положення _ 158
Третє методологічне положення ______ 160
Четверте методологічне положення ______________— 161
П’яте методологічне положення_____162
Шосте методологічне положення _________ 164
Сьоме методологічне положення ______ 165
Восьме методологічне положення_ 167
Дев’яте методологічне положення ____________ 168
Десяте методологічне положення _ _ 169
Переваги й обмеження методологічної моделі. Основні висновки_ 170
Розділ 8. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент у школах України __ 171
Освітня практика очима науковця_ 171
Психолого-педагогічна наука очима практика_ 175
Тенденції розвитку національної освіти у світовому контексті _ 176
Ідея фундаментального соціально-психологічного експерименту _ 178
Експериментальна школа як нова соціальна інституція_ 180
Теорія, методологія і технологія експериментальної освіти__ 181
Практика фундаментального експериментування ___ 183
Бердичівський досвід першого року__197
Бердичівський досвід другого року_ 200
Передумови ефективного впровадження модульно-розвивальної системи в масову педагогічну практику _ 203
Розділ 9. Наукове проектування цілісного модульно-розвивального процесу _ 211
Система наукового проектування модульно-розвивального навчання _ 211
Рівні наукового проектування проблемно-модульних навчальних програм__214
Наукове проектування психолого-педагогічного змісту етапів навчального модуля_________ 215
Проектування ментально прийнятного, соціально-культурного простору національної освіти___ 222
Розділ 10. Психомистецькі технології навчання _228
Мистецтво реалізації цілісного модульно-розвивального процесу як єдиного сценічного дійства____ 229
Орієнтири драматичного концепції освітньої діяльності ____ 235
Структурна модель психодраматичного перебігу цілісного модульно-розвивального процесу _ 239
ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Програмно-методичне забезпечення модульно-розвивальної системи________ 243
Розділ 11. Інноваційна система програмно-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання__ 244
Чому і як навчальні програми реалізують завдання освітньої системи_ 244
Наукове проектування освітньо-змістового простору в системі модульно-розвивального навчання ______247
Порівняння принципів наукового проектування змісту освіти традиційної та експериментальної систем _____ 24
Інноваційне програмно-методичне забезпечення як розвивально-адаптивна система ____ 252
Розділ 12. Граф-схеми, наукові проекти і навчальні сценарії для середньої школи_257
Концептуальні засади створення граф-схем навчальних курсів_258
Алгоритм створення граф-схем навчальних курсів_ 263
Наукові проекти навчального модуля: проектування, особливості, структура_267
Зразки наукових проектів навчальних модулів________________270
Сценарій навчального модуля як науково-мистецький опис _ 272
План сценарію навчального модуля_ 276
Розділ 13. Розвивальний підручник: завдання, зміст, структура_280
Орієнтири концепції навчальної книжки і підручника ____ 281
Підручник — сутнісний компонент освітньої системи_ 288
Цілі розвивального підручника_289
Методологія і технологія підручникотворення _ 290
Поліваріантність структури розвивального підручника_ 296
Розвивальний підручник — сукупність змістових модулів__298
Пізнавально-регуляційний простір розвивального підручника_ 299
Науково-інформаційна і проблемно-модульна система підручникотворення —
сутнісно різні концепції навчальної книжки_ 300
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ. Соціально-культурна парадигма розвитку
національної освіти — засада модульно-розвивальної системи_303
Авторський словник основних термінів __311
Використана література_320
Рекомендована література_322
Додаток 1. Соціально-культурна доктрина розвитку національної освіти в Україні_323
Додаток 2. Рішення вченої ради УІПКККО «Про фундаментальний соціально-психологічний експеримент кафедри експериментальних систем освіти інституту__327
Додаток 3. Кількість годин, що відводяться на різні види академічної і практичної діяльності учителів експериментальної школи за програмою дистанційної підготовки педагога-психолога-дослідника_ 330
Furmаn A.V. Modular-Developmental Instruction: Principles, Conditions, Provision 331
Contents 332
Dr. Anatolij Furman. Schedule of Meetings________ 333

Поделиться ссылкой:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • В закладки Google
 • Яндекс.Закладки
 • Сто закладок
 • Blogger
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Одноклассники
 • RSS

Наш сайт находят по фразам:

×