Архив категории: Химия

Альонкіна К. В., Сотниченко Т. Д. Хімія: навчальний посібник. Серія «Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА за 50 тижнів» ОНЛАЙН

 Альонкіна К. В., Сотниченко  Т. Д. Хімія: навч. посіб. / К. В. Альонкіна. Т. Д. Сотниченко. — X.: Веста. 2012. — 256 с. — (Серія «Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА за 50 тижнів»).

Матеріал посібника, що відповідає програмовим вимогам ‘ЗНО та ДНА з хімії, обіймаг повний шкільний курс від 5 до 11 класу. Опрацювання теоретичних відомостей, виконаним іемагичних і тренувальних іесгів пі контрольних робії розраховані на 50 іижнів підготовки до ЗНО іа ДПА.

Дриль Л. 0. Довідник сучасних професій ОНЛАЙН

Довідник сучасних професій / Укл. Л. О. Дриль. — X.: Торсінг плюс, 2010.— 416 с.

Вибір майбутньої професії — один із найважливіших у житті кожної людини. Для того, щоб зробити правильний вибір, потрібно мату повне уявлення про якомога більшу кількість професій, про переваги та недоліки кожної з них.

Палійчук Н. Й. Шкільні навчальні кабінети ОНЛАЙН

Палійчук Н. Й. Шкільні навчальні кабінети.— X.:, 2009. — 128 с. — (Бібліотека журналу «Управління школою». Вип. 10 (82)).
У книзі представлені нормативна документація та методичні рекомендації щодо обладнання і оформлення навчальних кабінетів. Надано зразки документації, описано досвід роботи навчальних закладів Чернівецької області. Для практичного використання педагогічним працівникам.

Новітній повний довідник школяра

Новітній повний довідник школяра. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. — 576 с.
У новітньому довіднику школяра подана повна інформація з основних шкільних предметів: математики, фізики, хімії, біології, географії.
Видання підготовлене відповідно до сучасних вимог шкільної програми. Матеріал викладений послідовно, за темами, кожний розділ містить завдання для самоконтролю, ілюстративний матеріал (схеми, таблиці, графіки), що дозволить учням підготуватися до контрольних та самостійних робіт і успішно скласти випускні іспити.

Усі шкільні домашні завдання для 8 класу ОНЛАЙН

Усі шкільні домашні завдання. 8 клас. — Х., 2008. — 864с.
Видання містить рішеная домашніх завдань і вправ по всьому шкільному курсу і докладні аояснення до них.
Воно допоможе дбайливим батькам контролювати виконання домашніх робіт школярами і позбавить їх від зайвих проблем.
За допомогою збірника легко засвоїти підхід до виконання домашніх робіт і звикнути приходити на заняття до школи цілком підготовленим.

Усі шкільні домашні завдання для 7 класу ОНЛАЙН

>Усі шкільні домашні завдання. 7 клас. — Х., 2007. — 864с.
Збірник містить рішення домашніх завдань І вправ по всьому шкільному курсу і докладні пояснення до них.
Він допоможе батькам швидко й успішно перевірити домашні завдання і позбавить від зайвих проблем.

ЗМІСТ
ВІДПОВІДІ НА ВСІ ПИТАННЯ ДО ПІДРУЧНИКА
Г. П. БЕВЗ, В. Г. БЕВЗ «АЛГЕБРА»
РОЗДІЛ 1. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ з ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ

×