Архив категории: Химия для студентов, аспирантов и научных работников

Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии/ Под ред. Ю. Г. Фролова ОНЛАЙН

Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии. — Под ред. Ю. Г. Фролова и А. С. Гродского. — М.: «Химия», 1986. —216 с, ил.

Представлены лабораторные работы, контрольные вопросы и задачи по основным разделам курса коллоидной химии: поверхностные явления и поверхностное натяжение, адсорбционные равновесия, методы исследования дисперсных систем, образование и свойства лнофильных и лнофобных дисперсных систем, в каждом разделе приведены краткие теоретические сведения и примеры решения задач по данной теме.

Брановицька С. В. та ін. Обчислювальна математика та програмування: Обчислювальна математика в хімії і хімічній технології ОНЛАЙН

Брановицька С. В., Медведєв Р. Б., Фіалков Ю. Я. Обчислювальна математика та програмування: Обчислювальна математика в хімії і хімічній технології.- Підручник. — К,: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», ТОВ «Фірма «Періодика»», 2004. — 220 с.; іл.
Розглянуто методи обчислення похибок, наближеного розв’язання нелінійних алгебричних і диференціальних рівнянь, апроксимації, числового диференціювання й інтегрування. Викладено статистичні методи обробки результатів спостережень, зокрема, первинну статистичну обробку експериментальних даних, елементи теорії кореляції. Значну увагу приділено застосуванню методів наближених обчислень і статистичної обробки даних до різних питань хімії і хімічної технології. Наведено приклади розрахунків, таблиці, які використовують під час статистичної обробки даних.

×