Архив категории: ГИА, ДПА 2013

Нємченко К. Е., Дудінова О. В. Фізика: Практичний довідник для підготовки до іспиту та тестування ОНЛАЙН

Нємченко К. Е., Дудінова О. В. Фізика: Практичний довідник: 2-ге вид. доп. та переро6.— Харків, 2011. — 282 с. + 22с. вкладка.
Посібник укладено за чинною програмою з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України.
У практичному довіднику наведено основні теоретичні відомості з усіх тем програми, приклади розв’язування типових задач, а також завдання для самоконтролю.
Видання розраховане на старшокласників, випускників загально-освітніх навчальних закладів, учнів шкіл, гімназій!, ліцеїв, а також абітурієнтів та вчителів фізики.

Євлахова О. М., Бондаренко М. В. Фізика: навчальний посібник. Серія «Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА за 50 тижнів» ОНЛАЙН

Євлахова О. М., Бондаренко М. В. Фізика: навчальний посібник / О. М. Євлахова, М. В. Бондаренко. — К.-Х., 2012. — 224 с. — (Серія «Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА за 50 тижнів»).
Матеріал посібника, що відповідає програмовим вимогам ЗНО та ДПА з фізики, охоплює повний шкільний курс від 5 до 11 класу. Опрацювання теоретичних відомостей, виконання тематичних і тренувальних тестів розраховані на 50 тижнів підготовки до ЗНО та ДПА.

ДПА 2013. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з екології для 11 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з екології. 11 клас / уклад.: Бойчук Ю. Д., Малікова С. О. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
Збірник завдань призначено для проведення державної підсумкової атестації з екології в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів у письмовій формі. Завдання складено відповідно до чинних навчальних програм з екології рівнів стандарту, академічного та профільного для загальноосвітніх навчальних закладів. Учні, які вивчали навчальний предмет «Екологія» на рівні стандарту й академічному рівні, виконують атестаційну роботу протягом 90 хвилин. Учням, які навчалися за програмою профільного рівня, на виконання атестаційної роботи надається 120 хвилин.

Світленко О. Світова література. 11 клас. Відповіді на завдання державної підсумкової атестації ОНЛАЙН

Світленко О. Світова література. 11 клас. Відповіді на завдання державної підсумкової атестації / О. Світленко. — Тернопіль:, 2013.— 80 с.
У посібнику подано відповіді на завдання державної підсумкової aтестації зі світової літератури у 11 класі, вміщені у збірнику, рекомендованому МОН України (Таранік-Ткачук К. В., Фаніна С. А/. Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі світової літератури. 11 клас. — К., 2013).
Для учнів 1 і класів.

Роганин А. Н. Алгебра и геометрия в таблицах и схемах : лучше, чем учебник! ОНЛАЙН

Роганин А. Н. Алгебра и геометрия в таблицах и схемах : лучше, чем учебник! / А. Н. Роганин, В. А. Дергачев. — Ростов н/Д : Феникс, 2006. — 222, [1] с. : ил. — (Здравствуй, школа!).
Книга представляет собой справочник по курсу школьной алгебры и геометрии. Содержание соответствует новым программам средних общеобразовательных школ. Часть «Алгебра» рассматривает натуральные числа, вычисления с дробями, степени, корни, логарифмы, уравнения, функции и их свойства. Часть «Геометрия» рассматривает преобразования пространства, углы и прямые на . плоскости, параллельные и перпендикулярные прямые, треугольники, четырехугольники и многоугольники, окружность, тела вращения и многое другое.

Скнар Н. Г. Систематизація й узагальнення шкільного курсу математики. Підготовка до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання ОНЛАЙН

Скнар Н. Г. Систематизація й узагальнення шкільного курсу математики. Підготовка до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. — X., 2011. — 127, [1] с. — (Б-кажурн. «Математика в школах України»; Вип. 4 (100)).
У посібнику систематизовано й узагальнено навчальний матеріал шкільного курсу з математики 5-11 класів відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання. Викладено теоретичний матеріал та наведено зразки розв’язання основних типів задач, тестів.

ДПА 2013. Правознавство. 11 клас : відповіді до збірника завдань для державної підсумкової атестації ОНЛАЙН

Хаталах О. В. Правознавство. 11 клас : відповіді до збірника завдань для державної підсумкової атестації / Т. О. Ремех, — X., — 64 с. — (Серія «Екзамен без проблем»).
Посібник допоможе учням 11-х класів успішно підготуватися до державної підсумкової атестації з правознавства (автор Т. О. Ремех), особливо в тих випадках, коли немає під рукою підручників за попередній рік навчання, а також дасть змогу заощадити час на підготовку. Посібник побудований за таким принципом: номер варіанта контрольної роботи, правильна відповідь на тестові завдання із коментарем (у разі необхідності) та розгорнута відповідь на творчі завдання.

×